Zaposleni / Delodajalci / Novice / 10 Jun 2022

Udeleženci pridobili znanja za lažji prehod v model krožnega gospodarstva

V okviru Kompetentne Slovenije smo za udeležence pripravili dve izjemno zanimivi delavnici za lažji prehod v model krožnega gospodarstva, kjer so pridobili številna nova znanja in nasvete glede vpeljave modela trajnosti v praksi in financiranja trajnostnih poslovnih modelov.

Izvedli smo dve usposabljanji »Vpeljava modela trajnosti v praksi« in »Financiranje trajnostnih poslovnih modelov«, ki sta jih preko spleta izvedli predavateljici Darja Virjent in Špela Zakotnik iz podjetja BIC, Center poslovne inteligence. Obe sta izkušeni pri oblikovanju agilnega razmišljanja in inoviranju, rasti in razvoju poslovanja ter vpeljevanja in financiranja trajnostnih poslovnih modelov v praksi. Delavnici sta bili namenjeni srednjemu in višjemu menedžmentu, ki vodi in usmerja zaposlene v podjetju ter potrebuje pomoč in orodja, za uspešen prehod ali nadgradnjo ter financiranje trajnostnega modela v njihovi organizaciji.

Prva delavnica, Vpeljava modela trajnosti v praksi, je potekala 30. 5. 2022. Udeležencem so bile predstavljene vsebine vezane na trajnostni razvoj s primeri dobrih praks in praktičnimi namigi za razvoj in vpeljavo poslovnega modela. Spoznali so koncept trajnosti in vidik trajnostnih ciljev razvoja (SDG), širši kontekst z vidika okolja, podnebnih sprememb, geopolitične situacije ter priložnosti nizkoogljičnih alternativ. Obravnavali so tudi družbene vidiki in pričakovanja deležnikov: zaposleni, kupci in poslovni partnerji. Na praktičnih primerih z vajami sta predavateljici delili še uporabne poslovne pristope in dobre prakse poslovnih modelov trajnosti in prikazale opredelitev ciljev podjetja v kontekstu SDG trajnostnih ciljev. Na koncu so vsi prisotni dobili še praktične namige za zmanjšanje ogljičnega odtisa na delovnem mestu.

Cilj delavnice je bil doseči razumevanje koncepta trajnosti v kontekstu podjetja, opolnomočiti udeležence na temeljnih načelih trajnostne ekonomije, spoznati primere dobrih praks in pristope za analizo trajnostnih vidikov poslovnega modela.

Druga delavnica, Financiranje trajnostnih poslovnih modelov, je potekala 3. 6. 2022. Namen delavnice je bil predstaviti vsebine vezane na trajnostni razvoj s primeri dobrih praks in praktičnimi namigi za financiranje trajnostnih poslovnih modelov. Interaktivna delavnica je vključevala aktivno participacijo in vodeno delo v skupinah.

Udeleženci so se seznanili s ključnimi področji delovanja podjetij v skladu z dejavniki trajnosti. Predstavljeno jim je bilo orodje Canvas za izdelavo poslovnega modela in razlaga posameznih kategorij (kupci, prihodki, aktivnosti, viri, partnerji ipd.). Izvajalki sta na delavnici tudi opredelili deležnike, ki lahko zagotavljajo sredstva za delovanje ter prisotne seznanili s praktičnimi primeri priložnosti in izzivov trajnosti poslovnih modelih. V zaključnem delu delavnice so skupinsko izdelali konkreten poslovni model s pomočjo metode Canvas ter zaključili z diskusijo ključnih ugotovitev iz praktičnega dela.

Cilj delavnice je bil razsvetliti udeležence, da je financiranje trajnostnega razvoja tako poslovna nuja kot tudi priložnost za ustvarjanje konkurenčne prednosti, predstaviti praktično metodo Canvas in način uporabe le-te v kontekstu razvoja trajnostnega poslovnega modela ter spoznati vidike vrednotenja trajnostnih poslovnih modelov v kontekstu ESG KPI-jev.

Udeleženci obeh delavnic so bili navdušeni nad vsebino in izvajalkama ter samo izvedbo delavnic, ki je bila izjemno interaktivna in je vsebovala veliko dela v skupinah in na praktičnih primerih.

NAPOVEDNIK OSTALIH DOGODKOV

Delavnice sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani