Zaposleni / Delodajalci / Novice / 01 Feb 2022

Udeleženci pridobili znanje za izvedbo letnih razgovorov

Z namenom usposobiti srednji menedžment in vodje, ki vodijo skupine zaposlenih ter z njimi opravljajo letne razgovore, da dobijo praktične napotke in usmeritve, kako se uspešno pripraviti na konstruktivne letne razgovore ter se seznanijo z orodji za izvajanje le-teh, smo v okviru Kompetentne Slovenije 20. in 21. januarja 2022 organizirali e-delavnico »Priprava na konstruktiven letni razgovor«, ki jo je izvedel Matic Kadliček.

Strokovnjaki za kadrovanje so si enotni, da je razvojni pogovor (včasih tudi letni razgovor) eden izmed najučinkovitejših mehanizmov, da ljudje v organizaciji ostanejo zainteresirani, motivirani ter predani svojim nalogam. Prav tako nedvomno je, da takšni pogovori pogosto ne dosegajo želenih rezultatov in da mnogim vodjem povzročajo tolikšno zadrego, skrbi ter odtujenost, da bi bilo bolje, če jih sploh ne bi bilo.

Težava je v tem, da razvojnih pogovorov pogosto ne vodijo strokovno usposobljeni ljudje, temveč prezaposleni vodje oddelkov, ki so usposobljeni za drugačno delo ter so obdani z drugimi nujnimi in pogosto tehničnimi problemi. Najslabše pri tem je, da razvojnemu pogovoru navadno ne pripisujejo posebnega pomena, niti se ne zavedajo, da je to zlata priložnost, ki terja (naučeno) sposobnost. Brez te lahko imajo včasih dober občutek, ko je pogovor zaključen – ne uvidijo pa, da je sodelavec odšel nezadovoljen, zaskrbljen ali pa, da se sprašuje, čemu je bil pogovor pravzaprav sploh namenjen.

Na e-delavnici Priprava na konstruktiven letni razgovor smo usposobili udeležence s praktičnimi napotki in usmeritvami za uspešno izvedbo letnih razgovorov ter jih seznanili s orodji za izvajanje le-teh.

Cilj smo dosegli v dveh delih. Prvi dan je bila spletna delavnica "Kako mi gre?", drugi dan pa spletna delavnica Ocenjevalni intervju. Na obeh delih smo obravnavali, kako odpraviti najpogostejše napake vodij pri razvojnih pogovorih. Udeleženci so se seznanili z dilemami ocenjevanja in spoznali postopke za rešitev najpogostejših težav, ki se pojavljajo vmes. Smisel pogovora je namreč pretehtati preteklost, učvrstiti sedanjost in načrtovati prihodnost, pri čemer pa je več možnih ovir tako na strani vodje kot tudi na strani “težavnih” sodelavcev. Tudi za slednje je ne glede na “karakter” takšen pogovor dobrodošla priložnost, da pove, kar mu leži na duši, in kako si predstavlja svojo kariero.

Sklepni del usposabljanja smo namenili pregledu ključnih obrazcev in pomagal, ki po eni strani omogočajo sistematično beleženje, po drugi pa služijo tudi kot opomniki in ogrodje oz. struktura za vodenje takšnih pogovorov temeljito in človeško, v zadovoljstvo vseh udeleženih. Vsi udeleženci so bili z delavnico izredno zadovoljni. Na koncu so prejeli še obrazec kot orodje za vodenje konstruktivnega letnega razgovora in bodo lahko pridobljeno znanje konkretno uporabili tudi v praksi.

NAPOVEDNIK OSTALIH DELAVNIC

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani