Zaposleni / Delodajalci / Novice / 23 Feb 2022

Udeleženci so se opremili z znanji in orodji spletnega facilitiranja

V okviru Kompetentne Slovenije smo organizirali pettedensko spletno usposabljanje »Veščine spletnega facilitiranja«, na katerem so se udeleženci opremili z novimi znanji, tehnikami in orodji spletnega facilitiranja.

V sklopu KOC 3.0 in Kompetentne Slovenije smo v sodelovanju z Dragano Prijanovič in Marušo Marija Jovanović pripravili pettedensko spletno usposabljanje »Veščine spletnega facilitiranja«, ki je potekala med 19. 1 2022 in 16. 2. 2022. Na prvem srečanju je skupina skozi praktično izkušnjo iz »čevljev udeleženca« soustvarjala varen komunikacijski prostor in dogovor o sodelovanju, artikulirala pričakovanja in ob tej izkušnji spoznala nekaj osnovnih tehnik facilitiranja in prva tri spletna sodelovalna orodja (Mentimeter, Mural in Google JamBoard). Iz meta pozicije in vloge facilitatorja so povzeli, zakaj je vzpostavitev varnega prostora pomembna veščina facilitatorja in s katerimi tehnikami so soustvarili varen komunikacijski prostor in dogovor o sodelovanju, ter kakšne so še druge možnosti. V primeru spletnega facilitiranja k varnemu in sodelovalnemu vzdušju pomembno vpliva tudi to, da je prvi stik z spletnimi sodelovalnimi orodji prijeten in da udeležencev ne izpostavimo previsokim izzivom glede uporabe tehnike. V fazi vzpostavljanja varnega prostora je smiselno uporabiti »no-touch« pristop (zapisuje facilitator) ali »low-touch« pristop z enostavnimi orodji iz upoštevajoč načelo »manj je več«.

Vir: JamBoard, Dragana Prijanovič, Inštitut Olos

Kaj je facilitiranje in zakaj je uporabno?

Facilitiranje, ki v angleščini pomeni olajšati, pospešiti, pomagati pri napredovanju, je način komunikacije v skupini, ki vodi k izboljšanju kakovosti rezultatov dela skupine in doseganju zastavljenih ciljev, je uvodoma na delavnici povedala facilitatorka Dragana Prijanovič iz Inštituta Olos. Je načrtovan proces, ki ga spodbuja usmerja izurjen facilitator, pri čemer facilitator usmerja in spodbuja ustvarjalno razmišljanje v okviru skupinskega procesa. Facilitiran skupinski proces je proces, v katerem skupina strukturirano napreduje proti zastavljenemu cilju, ki je lahko bodisi izbor idej za reševanje določenega problema, bodisi doseganje soglasja o predlagani rešitvi. Pri čemer si facilitator pomaga z izborom metod in tehnik, ki so v skladu z zastavljenim ciljem in sprotnimi potrebami skupine. Facilitiranje je tako uporabno za številne namene kot so npr. namenski sestanki (npr. za projektne time, oddelke, delovne skupine), za strateško načrtovanje (priprava strategij, priprava strateških načrtov), reševanje konfliktov, za namene ustvarjalnosti in inovativnosti npr. za razvoj novih produktov, novih prodajnih poti, uporabno pa je tudi pri organizaciji interaktivne konference.

Foto: Utrinek iz e-delavnice (vir: Marija Maruša Jovanović, Inštitut Olos)

Kdo je facilitator? To je vsebinsko nevtralen procesni strokovnjak, ki z uporabo facilitatorskih metod, znanj in veščin pomaga skupinam, organizacijam, da delujejo bolj sinergično in učinkovito. Facilitatorjeva naloga je, da vzpostavi varen komunikacijski prostor in vsakega člana skupine spodbudi k razmišljanju in sodelovanju.

Na pettedenskem usposabljanju so udeleženci osvojili osnovna znanja facilitiranja in spoznali številna digitalna orodja, ki so jim lahko v pomoč pri facilitiranju. Ker je za spretno spletno facilitiranje poleg tehnik facilitiranja potrebno dobro obvladati tudi videokonferenčni sistem in spletna sodelovalna orodja, so že na 2. srečanju podrobneje spoznali videokonferenčni sistem (od nastavitev, do naprednih možnosti prezentiranja (glasba, video, drugi ekran ali kamera, del zaslona …) in uporabe funkcionalnosti za interakcijo, ki jih ponuja videokonferenčni sistem Zoom (chat, bela tabla, Annotation Tools, kreiranje in uporaba anket). Nadaljnja srečanja so bila namenjena spoznavanju in izkušnji različnih facilitatorskih tehnik (kot denimo krog, snežena kepa, brainstorming, Round Robin - beseda kroži, združevanje po sorodnosti - affinity mapping, vrtiljak, PMZ, idr.), ki so uporabne v različnih fazah facilitiranja. Udeleženci so spoznali in preizkusili različna sodelovalna orodja (Google JamBoard, Mural, Mentimeter, Slido, Google docs, Google slides ipd.) ter jih med seboj primerjali glede na ustreznost v posamezni situaciji, procesu.

Vir: Dragana Prijanovič, Inštitut Olos

Kaj so udeleženci ob evalvaciji izpostavili, katera znanja bodo uporabili pri svojem delu, vam sporočamo v nadaljevanju.

  • »Iskrena hvala Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu RS ter Dragani in Maruši za tako poučno, zanimivo, zabavno in navdihujočo delavnico. Spoznali in naučili smo se res zanimivih tehnik facilitiranja in uporabnih tehničnih trikov. Dragana in Maruša sta res izvrsten tim, držali sta ravno pravi tempo, profesionalno načrtovali in izvedli vsak korak, nas držali v fokusu in nas kljub on-line izvedbi odlično povezali med seboj. In seveda, da ne pozabim omeniti še profesionalne spletne učilnice, ki nam je bila na voljo. Hvala.«
  • »Prenesla bom številne nove #trike, ki bodo naredili spletne dogodke še boljše, bolj profesionalne in učinkovitejše. Določena znanja sem obnovila, veliko pa jih na novo pridobila in veseli me, da jih imam še čas izpiliti s pomočjo izjemne e-učilnice. Obe predavateljici sta bili zelo strokovni ob tem pa sta uspeli vzpostaviti prijetno in sproščeno vzdušje v katerem smo se učili in raziskovali področje spletnega facilitiranja.«
  • »Znanja o facilitiranju in uporabo različnih orodij za spletno facilitiranje.«
  • »Uporaba orodij pri dogodkih na daljavo, ki dajo občutek igrivosti, zelo pohvalna energija obeh izvajalk in tudi zavzetost udeležencev. Pridobili smo samozavest pri uporabi interaktivnih orodij.«
  • »Nova orodja, tehnike in izboljšave za interaktivno izvedbo spletnih srečanj z zaposlenimi, izobraževanj, idr.«

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani