Zaposleni / Delodajalci / Novice / 30 Dec 2020

Umirjeno do uresničitve novoletnih zaobljub in dobre prakse KOC

Ekipa KOC 3.0 je v decembru 2020 izvedla delavnico "Naj novoletne zaobljube trajajo" s Sašo Einsiedler, kateri je sledila še predstavitev dobrih praks in ukrepov, ki so se jih posluževali Kompetenčni centri v letu 2020.

Večina ljudi si ob začetku postavi cilje ali sprejema odločitve, ki pa jih potem v zelo kratkem času ne dosežejo ali se zaobljub ne držijo. Zakaj se to dogaja, je predstavila Saša Einsiedler, ki je javnosti bila bolj znana kot televizijska voditeljica, zdaj pa se že veliko let ukvarja z motivacijo zaposlenih, gradnjo pozitivne samopodobe, uči javno nastopanje. Najpomembnejše je zavedanje, da je svet takšen, kakršen verjamemo, da je. Da se nam torej svet kaže skozi naša prepričanja in misli, ki so posledica naše vzgoje in vplivov iz okolja. Če hočemo torej kaj spremeniti oziroma se držati nekih ciljev, si moramo uresničitev teh ciljev predstavljati, dejansko delati na tem, da nam bo cilj domač, da ne bo nekaj, česar mi v resnici ne želimo. Um vedno sili k temu, kar mu je domače in beži pred tistim, kar je tuje. Hkrati pa se moramo zavedati, da večina prepričanj, ki jih imamo, izvirajo od drugod in ne od nas samih. Ko uspemo spraviti svoj um in svoja čustva pod nadzor in se osredotočimo na cilj, potem lahko uresničimo tudi novoletne zaobljube. Seveda pa to ni lahek proces.

V drugem delu delavnice so predstavniki projektnih pisarn petih kompetenčnih centrov predstavili dosežke in težave, s katerimi so se ubadali to leto in s katerimi metodami so uspeli še trdneje povezati svoja partnerstva. Marjan Velej iz KOC Inovatis je poročal o tem, da se je povečala fleksibilnost pri partnerjih, kar se tiče izvedbe usposabljanj, mnogi so prešli na e-usposabljanja. V tem času so spodbujali partnerje, da delajo dobrodelne zgodbe, kjer pomagajo lokalni skupnosti. Nekatera podjetja (Lineal, Pomgrad) so donirala sredstva za nakup respiratorjev. Matej Kirn iz KOC Hrana 2 ugotavlja, da je trenutna situacija odlična za pospešitev digitalizacije in avtomatizacije proizvodnih procesov, še posebno na področju embalaže. Letošnje leto so izkoristili za temeljito in sprotno obveščanje vseh partnerjev in pomoči pri organizaciji e-usposabljanj. Velika težava v njihovem KOC-u pa je, da mora pridelava hrane potekati v živo, usposabljanja pa se na ta način ne morejo izvesti. V KOC MAT 2.0 združujejo velika podjetja s področja obdelave kovin in so se k razvoju kompetenc v partnerstvu temeljito pripravili, kakor je poročala Urška Kukovič Rajšp. Ugotovili so, da je največji manko ravno na področju digitalizacije in robotizacije, zato so skupna usposabljanja pripravili v obliki detetih modulov, ki bodo pri zaposlenih v partnerskih podjetjih krepili ravno kompetence na teh področjih. Partnerji so tudi ugotovili, da so e-usposabljanja zelo primerna in učinkovita pri izboljševanju kakovosti storitev in izdelkov (Hidria) ali pa pri učinkovitem izvajanju notranjih presojevanj (Weiler Abrasives).

Tina Kastelic, ki vodi kadrovski del projektne pisarne KOC IKT, je poudarila, da v njihovem KOC-u informacijska podjetja niso imela težav pri prehodu na e-usposabljanja, zato so se raje posvetili razvoju pripadnosti podjetju, sodelovanju in motivaciji. Enkrat na mesec se partnerji srečujejo na kadrovskih srečanjih, kjer naslavljajo skupne težave in iščejo dobre rešitve. Izvajajo tudi t.i. govorilne ure, kjer lahko partnerji ena na ena rešujejo točno določen problem. Največ povpraševanja je bilo po digitalnem marketingu, zaradi česar so izvedli usposabljanje na to temo. Andreja Smole iz podjetja Cosylab pa je še poudarila konsistentnost in dolgoročno sodelovanje partnerjev ter izrazila željo po kontinuiranosti projekta KOC. Aleksander Zidanšek iz KOC TOP, ki združuje tehnološko najnaprednejša podjetja v Sloveniji, je povedal, da so definirali naslednje kompetence prihodnosti; podatkovno pismenost z empatijo, spretnosti »pretežke« za računalnike, kritično razmišljanje, podjetniški duh, voditeljstvo, fleksibilnost, timsko sodelovanje, odprto izobraževanje. Imeli so tudi kar nekaj delavnic po meri, npr. vodenje v tovarnah prihodnosti, družbena odgovornost, zmogljivostna psihologija, zagotavljanje nemotenega poslovanja, digitalna vitka proizvodnja, digitalna transformacija v praksi. Naslednje desetletje bo desetletje umetne inteligence, zato je potrebno usposabljanja za delo s stroji in roboti. Poskušajo čim bolj uvajati inovativne izobraževalne metode, sistematično obveščajo partnerje in javnost, gradijo ekspertni sistem in se povezujejo s SRIP-i.

Ob koncu smo skupaj pregledali še želje za naslednje leto, kjer so izstopale predvsem želje po več razumevanja, strpnosti, spoštovanja, sodelovanja in trajnostne naravnanosti.

Več o kompetenčnih centrih lahko preberete tukaj, napovednik prihajajočih delavnic Kompetentne Slovenije pa tukaj.

Program KOC sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani