Zaposleni / Delodajalci / Novice / 27 May 2024

Uspešen zaključek projekta Prometej

Na voljo je evalvacija dvoletnega projekta Prometej, kjer je kot partner sodeloval tudi sklad. Projekt Prometej je s svojim celovitim pristopom k usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter krepitvi organizacijske kulture dosegel pomembne rezultate. Vabljeni k ogledu celotnega poročila.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je bil eden od partnerjev projekta Prometej, ki se je izvajal v obdobju 1. 7. 2022 – 30. 4. 2024.

Namen in cilj projekta je bilo opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi za različne ravni delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah.

Slika je dekorativnega namena.

Projekt je razvil in krepil:

  • kombiniran celostni izobraževalni pristop (delavnice, predavanja, svetovanja), s katerimi je delodajalcem in zaposlenim omogočen nabor ukrepov in orodij za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
  • razumevanje in obravnavanje dela na domu kot svojevrstnega izziva za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
  • kompetence delodajalcev in zaposlenih na individualni ravni prek razvitega izobraževalnega programa za raznolike profile;
  • večstopenjsko mentorsko shemo, ki je ciljno skupino opremila z znanji za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
  • digitalno orodje za prenos znanja onkraj konzorcijskega partnerstva.

Vloga sklada v projektu je bila evalvacija o učinkovitosti projekta ter priprava predlogov izboljšav za prihodnje. Projekt Prometej je uspešno dosegel svoj osrednji cilj opolnomočenja zaposlenih žensk in moških z uvajanjem učinkovitih ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Prilagoditev ukrepov različnim ravnem delovnih mest je omogočila široko vključitev organizacij v konzorcij, kar je prispevalo k celovitemu izboljšanju delovnega okolja. Fleksibilni delovni čas, jasna komunikacija in podpora vodstva so bili ključni dejavniki za uspeh projekta. Interaktivni pristopi, kot so delavnice in coaching, so se izkazali za zelo učinkovite.

Predlagane nadgradnje, kot so razširitev izobraževalnih programov, digitalizacija vsebin, vzpostavitev mreže mentorjev, redna evalvacija ukrepov in povečanje osveščenosti, bodo še naprej krepile podporo zaposlenim in delodajalcem. Tako bomo zagotavljali boljšo kakovost življenja za zaposlene ter povečali produktivnost in uspešnost na delovnem mestu.

Celotno poročilo lahko preberete tukaj.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani Prometej.

Logotip Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj ter logotip Norway grants

Projekt PROMETEJ financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani