Zaposleni / Delodajalci / Novice / 20 Jun 2019

Uspešno izvedeni informativni delavnici za razpis KOC

14. in 20. junija sta v Laškem in v Ljubljani potekali informativni delavnici, kjer so potencialni prijavitelji pridobili informacije o razpisu Kompetenčni centri za razvoj kadrov v obdobju od 2019 do 2022. Dogodka sta poleg predstavitve razpisa, omogočila tudi povezovanje med udeleženci in strokovnimi institucijami.

V Laškem je udeležence najprej pozdravil Zoran Kotolenko, vodja Sektorja za izvajanje dejavnosti na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Predstavil je namen projekta in izpostavil dosedanje pozitivne rezultate ter opozoril na nekaj ključnih sprememb razpisa KOC 3.0 glede na pretekle razpise.

V nadaljevanju je projektna ekipa KOC-a predstavila dosedanje dosežke zaključenega projekta KOC 2.0 ter celoten razpis KOC 3.0. Podrobno so bile predstavljene tudi spremembe oziroma izboljšave, ki jih letošnji razpis prinaša in ključne usmeritve ter opozorila, kje v razpisni dokumentaciji je potrebno nameniti posebno pozornost. Po predstavitvi so sledila vprašanja udeležencev.

Gorazd Jenko iz Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je nato predstavil slovensko Strategijo pametne specializacije (S4) ter navezavo na razvoj kadrov in program Kompetenčnih centrov s Strateškimi razvojnimi in inovacijskimi partnerstvi.

Druga informativna delavnica je potekala 20. junija 2019 v Ljubljani. Delavnica je bila bolj operativne narave in je bila predvsem namenjena odprtim vprašanjem in težavam z izpolnjevanjem obrazcev.

Podjetja se lahko na razpis prijavijo do vključno 8. julija 2019. Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani