Novice / 09 Apr 2018

Uspešno izvedeni delavnici »Optimizacija ključnih procesov in uvajanje vitkosti v delovanje« ter »Vitko voditeljstvo v agilni poslovni kulturi«

Ekipa KOC 2.0 je v četrtek, 5. 4. 2018, v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje uspešno izvedla dve delavnici na temo optimizacije ključnih procesov in uvajanja vitkosti v delovanje ter vitkega voditeljstva v agilni poslovni kulturi.

Delavnici so izvedli priznani strokovnjaki, in sicer sta prvo delavnico izvedla Dobran Juričan ter Bojan Jus. Vsebina delavnice je pokrivala temo upravljanja vitkega podjetja oziroma kako v praksi uvajati vitko organiziranost. Slednje je bilo predstavljeno na osnovi predavateljevih in tujih dobrih ter tudi slabih praks izvedbe vitke organiziranosti. Udeleženci so se seznanili z optimizacijo proizvodnje in ustvarjanjem sinergij z ostalimi poslovnimi funkcijami, pri čemer so bili predstavljeni primeri dobrih praks. V nadaljevanju so bile prestavljene tehnike in orodja vitke organiziranosti, vitke proizvodnje, ki sta jih predavatelja preizkusila v praksi. Predstavljeno je bilo tudi ustvarjanje vrednosti za kupca (Pull princip). V zadnjem delu delavnice so udeleženci lahko izvedeli več o odstranjevanju izgub v procesih s ciljem povečevanja produktivnosti in pretočnosti ter o procesu stalnih izboljšav v praksi. Kako redefinirati oskrbovalno verigo? Kako še lahko zmanjšujemo stroške (tok enega kosa, razporeditev strojne opreme)?

V popoldanskem času sta mag. Janez Žezlina ter Marko Kostelec izvedla drugo delavnico, na kateri so udeleženci izvedeli kakšni so ključni poslovni in kadrovski trendi. Kakšno poslovno kulturo potrebujemo v zvezi s tem v podjetjih? Kakšno je vitko voditeljstvo (t.i. lean leadership), s ciljem trajnostno uspešnega podjetja in zavzetega delovanja zaposlenih.

Ob vsem zgoraj naštetem je pomembno zavedanje, da so organizacije ljudje in ljudje delajo posel. Torej, če gradite in razvijate uspešno poslovno zgodbo, gradite in razvijate svoje kadre. Charles Darwin je že v 19. stoletju zapisal: ''V tekmi za preživetje zmagujejo najmočnejši oz. najbolj pripravljeni – to so tisti, ki so se zmožni najbolje prilagajati spremembam okolja''. Za uspeh in nenehen oz. dolgoročno uspešen in uravnotežen razvoj organizacije, je torej pomembnih več dejavnikov. Eden izmed pomembnejših je jasna osredotočenost na kadre in njihov sistematični razvoj, kar pomeni tudi, da je potrebno slediti svetovnim menedžersko voditeljskim trendom ter dobrim kadrovsko razvojnim praksam in jih čimprej preizkusiti in prilagajati potrebam ter absorbcijski sposobnosti organizacije.

Delavnici sta bili med udeleženci zelo dobro sprejeti in so ju ocenili kot odlični. Prav tako so dobili veliko uporabnih informacij.

Nekaj komentarjev, kaj je bilo prisotnim na usposabljanju všeč:

»Konkretni primeri.«

»Strokovnost predavateljev in podajanje vsebine.«

»Preprostost in dostopnost predavateljev, jasna razlaga in odprtost in vključevanje udeležencev.«

»Praktično predstavljena tema.«

»Konkretni odgovori na vprašanja.«

Projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani