Novice / 18 Feb 2019

Vabilo na delavnice za izvajanje in poročanje - ŠIPK

V februarju in marcu bodo v Mariboru, Ljubljani, Novem mestu in Kopru izvedene delavnice o izvajanju in poročanju v okviru javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020, 1. odpiranje.

Predstavniki sklada bodo predstavili dokumente, ki so pomembni za izvajanje in poročanje, obrazce poročanja, dobre prakse poročanja, morebitne zagate pri poročanju in izvajanju ter druge vidike, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju in poročanju.

Vse zainteresirane visokošolske zavode, organizacije z negospodarskega in neprofitnega področja, predvsem pa študente, visokošolske učitelje, strokovne sodelavce in ostale vključene osebe na projektih vabimo, da se udeležijo delavnic, ki bodo izvedene:


Datum in ura delavnic

Kraj

Maribor

25. 02. 2018 od 10.00 do 14.00

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Velika dvorana (Rektorat Univerze v Mariboru)

Ljubljana

27. 02. 2018 od 10. do 13. ure

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, I. nadstropje, Velika sejna soba, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Koper

28. 02. 2019 od 10. do 13. ure

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper (mala predavalnica 1- MP1)

Novo mesto

1. 03. 2019 od 9.30 do 13.30

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto – 3. nadstropje Srednje šole za gostinstvo in turizem, Predavalnica 9 (P9)


Prosimo, da se vsi zainteresirani prijavite tukaj, najkasneje en dan pred izvedbo delavnic.

Za morebitna vprašanja smo dosegljivi na: sipk@sklad-kadri.si in 01 43 45 877.

Vabljeni!

Program Študentski inovativni projekti za družbeno korist sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani