Študenti / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Novice / 05 Feb 2021

Več kot 7500 študentov pridobilo nove kompetence in znanja za vstop na trg dela

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je v četrtek, 4. februarja 2021, na spletnem dogodku predstavil rezultate evalvacije programov Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Rezultati so navdihujoči, saj je v obdobju 2016–2020 nastalo več kot tisoč edinstvenih projektov, ki so poleg teoretičnega znanja rezultat idej, ustvarjalnosti in raziskovanja. Vsi sodelujoči v projektih so pridobili nova znanja, kompetence in praktične izkušnje, ki jih s formalnim učenjem ne bi osvojili. To prispeva k lažji in hitrejši zaposlitvi po koncu šolanja, zato so tovrstni programi nujno potrebni tudi v prihodnje.

Programa PKP in ŠIPK sta namenjena mladim, da lahko že med študijem pridobivajo praktične izkušnje in veščine, ki jim bodo v pomoč pri vstopu na trg dela. Lotevajo se različnih in konkretnih gospodarskih ter družbenih izzivov in poiščejo rešitve zanje, ki potem (za)živijo v praksi, ne le na papirju.

Uvodoma je udeležence nagovorila gostiteljica, Irena Kuntarič Hribar, direktorica sklada, ki je dejala: »Nastali projekti so združili nekaj, kar so v preteklosti rekli, da se na da združiti. Združili so naravoslovne, tehnične projekte z družboslovjem in humanistiko. Naredili smo interdisciplinarne time in pokazali, da vsa znanost lahko dobro dela skupaj. Po drugi strani smo dokazali, da smo uspešno združili formalno izobraževanje z neformalnim izobraževanjem in tako smo dodali kamenček v mozaik vseživljenjskega učenja. Pokazali smo, da je izkušnje in mehke kompetence možno pridobiti na drugačen način. Projekti so se zgodb lotevali širše – od digitalizacije, krožnega gospodarstva do dizajn managementa, kar pomeni, da se v teh projektih najdejo praktično vse strateške usmeritve naše države

Sledile so uvodne besede Duše Marjetič, vodja Sektorja za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je najprej pohvalila vse projekte in vključene v njih. »Za ministrstvo so ti projekti postali element zagotavljanja kakovosti visokega šolstva v delu, ki krepi sodelovanje z okoljem tako z gospodarstvom, negospodarstvom kot tudi s širšo družbo. Pomembno je, da imamo učinke na več ravneh, tako neposredno na študente, in hkrati imajo partnerji delovnega okolja možnost, da spoznajo svoje bodoče sodelavce in vzpostavijo sodelovanje z njimi in visokošolskimi zavodi. Za nas na ministrstvu so ti rezultati projektov prava zakladnica znanja in informacij, ki jih s pridom uporabljamo tudi pri pripravi nacionalnega programa za visokošolske zavode za naslednjih 10 let. Trudimo se, da bi zagotovili sredstva za tovrstne projekte tudi v prihodnje

Irena Kuntarič Hribar

Duša Marjetič

Rezultati evalvacije programov PKP in ŠIPK

Raziskavo o sami izvedbi obeh programov, kaj so udeleženci pohvalili in kje so priložnosti za izboljšavo, je v drugi polovici novembra opravilo podjetje Valicon, ki je v analizo vključilo 1.337 udeležencev iz projektov PKP, ter 742 udeležencev iz projektov ŠIPK. Vabljeni k ogledu obeh celotnih evalvacij.

Po kreativni poti do znanja (PKP)

Od leta 2016 do danes smo izpeljali dva javna razpisa za 4 študijska leta, kjer je sodelovalo 76 različnih visokošolskih zavodov. Aktivno je bilo v projekte vključenih kar 4.243 študentov, 1.130 pedagoških mentorjev in koordinatorjev ter 810 delovnih mentorjev. Izvedenih je bilo 630 projektov, 1041 prenosov znanj, izkušenj in dobri praks pedagoških mentorjev v delovno okolje in 567 prenosov znanj, izkušenj in dobrih praks delovnih mentorjev v visokošolske zavode. Realizacija za izvajanje projektov je skoraj 10,8 milijonov EUR oziroma je skoraj 100odstotno.

Ključne ugotovitve:

  • Deležniki so enotnega mnenja, da sodelovanje v programu predstavlja pridobitve v obliki novih znanj, kompetenc, izkušenj, povezovanj, sodelovanj, reševanj izzivov.
  • Medsebojno sodelovanje oziroma ohranjanje stikov se velikokrat nadaljuje tudi po uradnem zaključku programa, kar priča o tem, da projekti niso namenjeni sami sebi temveč nudijo zelo pozitivno uporabniško izkušnjo. Pomembna komponenta sodelovanja pri projektu je tudi pridobivanje in ustvarjanje novih poznanstev na podlagi skupnih oziroma sorodnih interesov.
  • Po mnenju anketirancev sodelovanje v programu PKP sicer povečuje zaposlitvene možnosti študentov, vendar pa študentje spoznavanja potencialnih delodajalcev ne uvrščajo med glavne razloge za odločitev za sodelovanje pri programu.

Prepoznani učinki:

Vsi nastali projekti so objavljeni na spletni strani sklada. Vabljeni k ogledu.


Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)

Od leta 2016 do danes smo izpeljali tri javne razpise s petimi odpiranji. V tem času je v naših projektih sodelovalo 67 različnih visokošolskih zavodov. Aktivno je bilo vključenih v projekt kar 3379 študentov, 467 pedagoških mentorjev, 423 strokovnih sodelavcev in 171 koordinatorjev. Za 413 uspešnih projektov je bilo porabljenih skoraj 6,5 milijona evrov.

Ključne ugotovitve:

  • Deležniki so enotnega mnenja, da sodelovanje v programu predstavlja pridobitve v obliki razvoja, reševanja različnih izzivov ter tudi pridobivanje praktičnih izkušenj, ki bi bile sicer najverjetneje izvzete. Zastavljeni cilji programa ŠIPK so po zaključku v veliki meri tudi doseženi.
  • Udeleženci na programu dobro ocenjujejo medsebojno sodelovanje in aktivnosti, visoka raven sodelovanja pa je razvidna tudi iz pogostega medsebojnega srečevanja. Medsebojno sodelovanje oziroma ohranjanje stikov se velikokrat nadaljuje tudi po uradnem zaključku programa, bodisi v obliki zaključka projekta bodisi sodelovanja pri drugih projektih, kar priča o tem, da projekti niso sami sebi namen, temveč nudijo zelo pozitivno uporabniško izkušnjo. Pomembna komponenta sodelovanja pri projektu je tudi pridobivanje in ustvarjanje novih poznanstev na podlagi skupnih oziroma sorodnih interesov.
  • Finančna spodbuda študentom predstavlja pomemben dejavnik pri odločitvi za sodelovanje na projektu, manj pa je pomembno spoznavanje potencialnega delodajalca. Za razliko od študentov strokovnim sodelavcem finančna spodbuda ne predstavlja dejavnika odločitve in le četrtina strokovnih sodelavcev se za sodelovanje odloči zaradi spoznavanja potencialnega kadra. Na sploh so tako enim kot drugim pomembnejši drugi dejavniki vsebinskega značaja.

Prepoznani učinki:

Vsi nastali projekti so objavljeni na spletni strani sklada. Vabljeni k ogledu.

Programa PKP in ŠIPK sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani