Novice / 14 Jun 2017

Vlada imenovala člane nadzornega sveta Sklada

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji za dobo štirih let imenovala člane nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Člani nadzornega sveta so:

 • mag. Andrej Hudoklin, predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Anka Valentinčič, predstavnica ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Andrej Verhovnik Marovšek, predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
 • Luka Špoljar, predstavnik Študentske organizacije Slovenije,
 • mag. David Klarič, predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • Damjan Volf, predstavnik sindikalnih zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje države na predlog Ekonomsko-socialnega sveta,
 • Barbara Krajnc, predstavnica delodajalskih združenj, reprezentativnih za območje države na predlog Ekonomsko-socialnega sveta.
 • Kontakti

  Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

  Vsi kontakti
  Na vrh strani