Novice / 30 Jun 2017

Vlada imenovala Ireno Kuntarič Hribar na mesto direktorice Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije

Vlada je na včerajšnji seji izdala odločbo, s katero se Irena Kuntarič Hribar imenuje na mesto direktorice Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, za mandatno obdobje štirih let.

Irena Kuntarič Hribar je univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica zgodovine. Karierno pot je začela na Gospodarski zbornici Slovenije in nato nadaljevala na Univerzi na Primorskem. V letu 2010 je prevzela vodenje Sektorja za vseživljenjsko učenje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani