Novice / 01 Jul 2021

Vlada Republike Slovenije imenovala novega direktorja sklada

30. 6. 2021 je vodenje sklada za mandatno obdobje štirih let prevzel Franc Pristovšek.

Nadzorni svet javnega sklada je 12. marca 2021 sprejel mnenje, da soglaša s predlogom Komisije za izbor direktorja, da Vladi Republike Slovenije predlaga, da za direktorja javnega sklada imenuje Franca Pristovška. Vlada RS je tako izdala odločbo, s katero se Franc Pristovšek imenuje na mesto direktorja Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije za mandatno obdobje štirih let, in sicer od 30. 6. 2021 do 29. 6. 2025.

Dosedanji direktorici Ireni Kuntarič Hribar je mandat potekel 29. 6. 2021.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani