Posamezniki / Novice / 12 Mar 2021

Vladni odlok podaljšuje možnost oddaje vlog po e-pošti

Sklad sporoča, da je z odlokom z dne 10. 3. 2021 podaljšana možnost oddaje vlog v upravnih zadevah in drugih javnopravnih zadev po elektronski pošti, razen za vloge programov, ki so sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada.

V sredo, 10. 3. 2021, je bil namreč v Uradnem listu objavljen Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list št. 34/2021), ki do konca epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (oziroma najdlje 3 mesece):

  • omejuje oddajo vlog osebno,
  • dopušča oddajo vlog po elektronski poti brez podpisa s klasificiranim potrdilom (torej po elektronski pošti) in
  • dovoljuje tudi vročanje po elektronski pošti …

V vlogah se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem.

Vloge lahko oddate na: gp@sklad-kadri.si

V zadevah iz naslova vzpodbud za zaposlovanje invalidov ter kvotnega sistema, za katere je predpisano obvezno poslovanje organa in stranke preko sistema elektronskega poslovanja sklada SZVI.net (ureditev dostopov in dostop pooblaščencev za posredovanje podatkov, nadomestna izpolnitev kvote, nagrade za preseganje kvote, oprostitev PIZ prispevkov, zahtevki za subvencijo plače, poročila o državni pomoči), pa način oddaje vlog in zahtevkov, vročanje ter identifikacija vložnika ostajajo urejeni kot doslej.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani