Dijaki / Novice / 23 Jul 2021

Vloge za nadaljnje prejemanje štipendije za deficitarne poklice štipendistom ni potrebno oddajati

Štipendija za deficitarne poklice je dijakom dodeljena za celotno izobraževalno obdobje, zato jim ob prehodu v višji letnik ni potrebno oddati vloge za nadaljnje prejemanje. Sklad bo po uradni dolžnosti pridobil podatke iz uradnih evidenc, zato štipendistom ni potrebno pošiljati potrdil o vpisu ali spričeval. Ob zaključku izobraževalnega programa pa mora štipendist skladu posredovati potrdilo o uspešno opravljenem zaključnem izpitu oziroma poklicni maturi.

Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije za deficitarne poklice, če uspešno zaključi letnik, za katerega je prejemal štipendijo, in se vpisuje v višji letnik istega izobraževalnega programa. Sklad po uradni dolžnosti v začetku vsakega novega šolskega leta preveri izpolnjevanje vseh pogojev po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1) za nadaljnje prejemanje štipendije, zato štipendistom do zaključka izobraževalnega programa ni treba pošiljati ničesar. Štipendistom, ki so ponovno vpisani v isti letnik izobraževalnega programa, pravica do štipendije miruje.

V primeru spremembe izobraževalnega programa lahko štipendist pri skladu preveri, ali je nov program deficitaren ali ne. V primeru prepisa na program, ki ni deficitaren, mu pravica do štipendije za deficitarne poklice preneha. Štipendist mora vse spremembe, ki lahko vplivajo na štipendijsko razmerje, sporočiti v roku 30 dni od nastale spremembe oz. odkar je izvedel za spremembo.

Štipendist mora uspešno zaključiti izobraževalni program do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključenem letniku, za katerega je pridobil štipendijo, in skladu posredovati potrdilo o uspešno opravljenem zaključnem izpitu oziroma poklicni maturi.

Več odgovorov na pogosta vprašanja v zvezi s štipendijami za deficitarne poklice najdete tukaj.

Dijaki, ki pa se prvič vpisujejo v 1. letnik izobraževalnega programa za katerega od poklicev, ki je opredeljen kot deficitarni, pa lahko vlogo za dodelitev štipendije za deficitarne poklice oddajo do 24. septembra 2021. Razpis z vlogo in vsemi dodatnimi informacijami je objavljen tukaj.Sorodne novice

Od danes je možno oddati vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Od danes, 14. 6. 2021, do vključno petka, 24. 9. 2021, lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice....

Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 29. januarja 2021, na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 v vrednosti 3,5 milijona evrov....

Vse novice

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani