Zaposleni / Delodajalci / Novice / 04 Jul 2022

Vodenje v času po pandemiji

V sklopu Kompetentne Slovenije smo izvedli enodnevno usposabljanje, kjer so udeleženci pridobili informacije, kako povečati aktivnosti povezane z vodenjem ljudi v »živo« oziroma v pisarni. Delavnico "Vodenje v času po pandemiji" je vodil predavatelj Jože Urh iz podjetja Mercuri International d. o. o.

Vedno več zaposlenih se vrača na delovno mesto in so se naloge in vloge vodij spremenile glede na preteklo obdobje, ko so veliko svojih vodstvenih aktivnosti usmerili v vodenje na daljavo.

Udeleženci so na usposabljanju spoznali ključne naloge vodje po pandemiji ter temeljne tri vloge vodje. Spoznali so sebe kot vodjo, kako lahko dajejo zgled svojim podrejenim in kako zastaviti in predstaviti ambiciozno zastavljene cilje svoji ekipi. Velik izziv pri novih vodjih je tudi, da se naučijo ločiti svoje vodstvene naloge in operativne naloge. Vodje se morajo zato naučiti delegirati operativne naloge, da se lahko bolj posvetijo vodenju. Na področju komunikacije z zaposlenimi so spoznali osnove asertivne komunikacije, s poudarkom na aktivnemu poslušanju in podajanju povratnih informacij.

Udeleženci so bili z usposabljanjem zadovoljni. Posebej so poudarili vsebino delavnice in njeno interaktivnost, skupinsko delo ter možnost izmenjave mnenj med udeleženci. Glede na širino pokrite vsebine so predlagali, da bi bila naslednja podobna delavnica daljša.

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani