Zaposleni / Delodajalci / Novice / 23 Mar 2021

Vodja kot coach skrbi za svoj razvoj in razvoj svojih sodelavcev

V sklopu Kompetentne Slovenije smo uspešno izvedli osemtedensko spletno usposabljanje Vodja kot coach z Janom Kovačičem in dr. Sabino Đuvelek. Cilj je bil opolnomočiti vodje za samostojno uporabo coachinga pri vodenju za doseganje najboljših rezultatov.

Hitrejše in pogostejše spremembe, konkurenčno poslovno okolje ter potreba po odličnosti od organizacij zahteva, da vedno več vlagajo v svoje zaposlene. Zato ni presenetljivo, da je ravno sistematičen razvoj kadrov eden od ključnih strateških ciljev podjetij po svetu. Skladno s tem je vse bolj v ospredju vloga vodij in njihove veščine razvoja zaposlenih. Mnogi raziskovalci vidijo osrednjo vlogo sodobnih vodij prav v upravljanju z učinkovitostjo in učenjem zaposlenih. Posledično prihaja do premika od vodje, ki nadzira delo, do vodje, ki usmerja (coacha) ali mentorira, s ključno nalogo: »razvijati svoje zaposlene«.

Danes se od vodij pričakuje, da skrbijo tako za svoj lasten razvoj kot tudi za razvoj svojih sodelavcev.

Izvajalca usposabljanja pravita, da je pri tem vodjem lahko v veliko pomoč metoda coachinga, o čemer pričajo tudi številne študije, ki so raziskovale učinke, do katerih pride, če vodja pri svojem delu (večkrat) uporabi metodo coachinga. Zato smo v okviru #Kompetentnaslovenija izvedli 8-tedenski trening coaching veščin za vodje, v okviru katerega je bil ključen poudarek na prenosu coaching znanj v vsakodnevno prakso. Posledično je bilo tudi izobraževanje intenzivno in je od udeležencev zahtevalo visoko stopnjo sodelovanja, tako na delavnicah kot izven.

Glavni vsebinski poudarki so bili na tehnikah in strategijah, kako opolnomočiti zaposlene, obenem pa pri njih spodbujati prevzemanje odgovornosti in proaktivnosti. Že tekom izvajanja programa so vodje pri svojih zaposlenih začeli zaznavati spremembe v tej smeri (višja vključenost, višja zavzetost, boljše postavljanje in spremljanja ciljev, boljše poslušanje itd.), kar je navsezadnje tudi glavni namen tovrstnega izobraževanja.

Ob zaključku programa so spoznanja in uvide strnili v 9 pomembnih lekcij:

 • Lekcija 1: Govori manj.
 • Lekcija 2: Sprašuj več.
 • Lekcija 3: Poslušaj zato, da razumeš.
 • Lekcija 4: Povzemaj in preverjaj razumevanje.
 • Lekcija 5: Postavi S.M.A.R.T. cilje in spremljaj napredek.
 • Lekcija 6: Povezuj se in ohrani kontakt.
 • Lekcija 7: Drži strukturo (ABCD model), zaposleni prinaša vsebino.
 • Lekcija 8: Dogovori načela sodelovanja (contracting).
 • Lekcija 9: Bodi dosleden.

Vse lekcije so pomembne, vendar je dr. Đuvelek izpostavila predvsem zadnjo »bodi dosleden«, saj igra zelo pomembno vlogo pri krepitvi zaupanja zaposlenih v vodjo. Če ima vodja jasno strukturo in jo dosledno udejanja (npr. uporaba ABCD modela), se zaposleni na delovnem mestu počutijo bolj varno (t.i. psihološka varnost), se lažje osredotočajo na delo in posledično dosegajo dobre in odlične rezultate.

Dr. Đuvelek pravi tudi, da je čas, da vodje v večji meri v svoj vodstveni stil integrirajo tudi elemente coachinga in na tak način še bolj učinkovito skrbijo za razvoj svojih zaposlenih, kar naj bi bila že v osnovi ena od njihovih prioritet. Razvoj zaposlenih pa dokazano pozitivno vpliva na realizacijo rezultatskih in procesnih ciljev ter posledično razvoj posla.

Trening je bil izredno intenziven in interaktiven. Med posameznimi srečanji so udeleženci pridobljeno znanje že uporabili v praksi. Glavne koristi, ki so jih navedli udeleženci:

 • »Sodelovanje z ostalimi člani skupine; to je bilo res izvrstno; bogatenje skozi izkušnje in pridobivanje znanja vseh udeleženk in udeležencev.«
 • »Z veliko praktičnega treninga in domačih nalog. Pravo razmerje med teorijo in prakso. Sabina in Jan sta delavnico vodila vključujoče, bila ves čas pozitivna in dosledna pri podajanju povratnih informacij.«
 • »Odlično razmerje med vajami in posredovanjem vsebin. Energija predavateljev. Način posredovanja vsebin. Pripravljenost predavateljev. Odlično izvedeno - v bistvu je njun celoten sistem posredovanja znanja odličen. Online zadeva mi je zelo všeč«.
 • »Energija, pripravljenost, organiziranost, vse tematike, dinamika in profesionalen pristop predavateljev...to da je bilo več prakse kot teorije, nova poznanstva. Sabina in Jan sta na izjemnem nivoju delovanja, same pohvale na najvišjem nivoju obema«.

Raziskave potrjujejo, da so v karieri in življenju uspešni in srečni tisti posamezniki, ki se zavedajo svojih naravnih talentov in usmerjajo svojo pozornost in čas v njihov razvoj. V marcu in aprilu 2021 na #kompetentnaslovenija nadaljujemo s spletnimi delavnicami na temo razvoja lastnega potenciala.

NAPOVEDNIK NOVIH DELAVNIC KOMPETENTNE SLOVENIJE

Delavnico sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani