Zaposleni / Delodajalci / Novice / 06 Dec 2021

Vse kar dosežemo, dosežemo v odnosih z drugimi

V okviru novembrskih delavnic Kompetentne Slovenije so udeleženci govorili o vrednotah, o osebnem poslanstvu, o trdnih temeljih za zdravo samozavest ter o profesionalni odličnosti.

Na dveh delavnicah kompetentne Slovenije smo govorili o osebnem poslanstvu, o vrednotah, ki so naš kažipot pri izpolnjevanju naših potencialov. Na delavnici, ki je potekala 18. in 23. novembra 2021, »Dosezimo profesionalno odličnost in ostanimo stabilni neglede na razmere« smo govorili o osebnosti ter o profesionalni identiteti, ki temelji na uresničevanju naših potencialov in izpolnjevanju osebnega poslanstva. Kot je uvodoma povedala Mateja Milost, naša profesionalna odličnost vedno temelji na naši osebnosti. Naša osebnost pa vpliva na to, kako uspešni bomo v poslu. Zato je pomembno kakšna je naša samopodoba. Na eni strani vrednote in prepričanja vplivajo na to, kako se odločimo in kako se obnašamo, po drugi strani pa so pomembna komponenta odnosi. Namreč vse kar dosežemo, dosežemo v odnosih z drugimi. Sami ne moremo ničesar doseči, še dodaja Mateja Milost. Ker je osnova osebna identiteta, na kateri temelji profesionalna vizija, so udeleženci veliko razmišljali o lastni identiteti, to je sklopu prepričanj, ki jih imamo o sebi glede na informacije iz okolja ter v interakciji z drugimi osebami. Če poznamo sebe, vemo kaj nas žene, kaj je tista motivacija, ki nas poganja. Beseda motivacija izhaja iz besed movere ali motion, ki pomenita pomikati se naprej. Pa vemo, kaj nas pomika naprej?

Naš doprinos (osebno ali poslovno) je največji tam, kjer lahko največ damo, tam, kjer smo največji talent! Zato so udeleženci iskali odgovore na vprašanja, kako razviti močna profesionalna področja, da dosežemo profesionalno odličnost.

V nadaljevanju pa so udeleženci spoznali tudi faze na poti kariernega razvoja in razmišljali, kako v posamezni fazi delovati, da bomo premagali ovire in se pomikali proti svoji profesionalni odličnosti. Ker so spremembe naša stalnica in ker manjše ali večje spremembe lahko zamajejo našo stabilnost, moramo biti pozitivno osredotočeni in s pravilnim odzivom na spremembe držati krmilo v svojih rokah. Kot še za konec dodaja Mateja Milost »uspeh na osebnem in poslovnem področju sloni v prvi meri na naši odločitvi, da za svoje življenje prevzamemo polno odgovornost, odvržemo vlogo žrtve, stopimo iz cone udobja in si postavimo dovolj visoke cilje, ki jih s pogumom in vztrajnostjo tudi dosežemo.«

24. in 26. novembra 2021 pa je potekal še ena delavnica z naslovom »Kako zgraditi samozavest, a ne postati aroganten«. Na njej so udeleženci razmišljali o tem, od česa je odvisna naša samozavest. Kaj je tisto, na kar lahko sami vplivamo in kaj je tisto, na kar ne moremo vplivati? Mag. Saška Klemenčič je predstavila štiri stebre samozavesti in gradnike naše podobe. Na lastnem primeru je udeležence vodila čez lastno zaznavanje, samozavedanje.

Bistvo samozavedanja je, da se sprejemamo in ne sodimo. Ko smo prisotni v tem trenutku tukaj in zdaj, se zavedamo sebe in svoje vrednosti.

Takrat vemo, kaj čutimo, zaupamo vase, vemo kaj hočemo in česar ne, znamo postaviti meje, imamo dobro koncentracijo in jasne misli, je še dodala mag. Klemenčičeva. Udeleženci so definirali sebe, razmišljali so o svojih vlogah, ki jih živijo ter ocenili kako so zadovoljni s svojo vlogo. Definirali so cilje in lastno vizijo, v zadnjem delu pa so se pogovarjali tudi o tem kako ohranjati mentalno energijo in jasnost uma. Ključen uvid delavnice, kot je zapisala mag. Klemenčičeva, je imeti fokus na:

  • pozitivnem razmišljanju, zaupanju in spoštovanju,
  • nase - kaj razmišljamo, čutimo, kako delujemo, se premikamo proti cilju ali stran od njega,
  • območju možnega vpliva, priložnostih, v iskanju kaj je dobrega v situaciji,
  • tukaj in zdaj,
  • na vire - kaj znamo, zmoremo, imamo,
  • rešitve.

Ker se leto približuje h koncu, bo v naslednjih dveh mesecih rdeča nit delavnic načrtovanje za naslednje leto, postavitev ciljev. Kmalu objavimo več informacij. Spremljajte nas!

Delavnice sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani