Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 07 Nov 2019

Vse, kar imamo, so ljudje

V oktobru je na skladu potekalo srečanje predstavnikov prijaviteljev na razpis za Kompetenčne centre za razvoj kadrov (KOC) ter visokih predstavnikov ministrstva pristojnega za delo z namenom predstavitve dobrih praks, ki nastajajo v Kompetenčnih centrih za razvoj kadrov.

Srečanja, ki je bilo namenjeno predstavitvi dobrih praks in izmenjavi izkušenj, so se iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) udeležili generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje g. Mitja Bobnar, državni sekretar g. Tilen Božič in skrbnica projekta KOC na MDDSZ ga. Lidija Kramar ter predstavniki prijaviteljev.

Prvi je primer dobre prakse predstavil direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine g. Tomaž Kordiš, ki je predstavil Kompetenčni center za kadre kemijske industrije – KoCKE. Izpostavil je pomen usposabljanja vseh zaposlenih, od nekvalificiranih delavcev do vodstva podjetja, ne glede na starost. Samo usposobljeno vodstvo, ki pozna pomen vseživljenjskega izobraževanja lahko prenaša to prakso na celotno podjetje. Potrebno je spreminjati miselnost podjetij. V tujini je že praksa, da podjetja rastejo tako od vodstva do vseh ostalih zaposlenih. Še naprej bo potrebno razvijati kompetence zaposlenih, povečevati sredstva za ta namen, saj prihajamo v svetovne spremembe in nanj moramo biti pripravljeni. Poudaril je še, da so s projektom in njegovimi rezultati zelo zadovoljni in si želijo, da se Kompetenčni centri za razvoj kadrov nadaljujejo tudi v naslednji finančni perspektivi, ker je to edini projekt v Sloveniji, ki naslavlja vse zaposlene, ne glede na starost, ali kakršne koli druge kriterije. Poudaril je, da je potrebno zagotoviti kontinuiteto sofinanciranja, saj lahko le tako zagotovimo spremembo miselnosti.

Drugi uspešen primer, ki je bil predstavljen, je Kompetenčni center pametna mesta in skupnosti – PmiS ki ga je predstavila ga. Andreja Smole, vodja projektov v Cosylab d. d. Poudarila je, da je na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije še toliko bolj pomembno, da imajo usposobljene kadre, ki sledijo spremembam na področju razvoja tehnologij. Nenehno je potrebno vlagati v kadre in zagotavljati pogoje, da podjetje prepreči nezadovoljstvo zaposlenih in odhod v druga podjetja. KOC vidijo kot priložnost, da se povežejo s podjetji, ki imajo podobne izzive in potrebe po kadrih. Veseli jih, da podjetja sodelujejo in skupaj organizirajo usposabljanja, ki rešujejo probleme in potrebe po kadrih, pa čeprav so na trgu konkurenti. KOC je pripomogel tudi k temu, da so podjetja začela sodelovati tudi na drugih področjih (raziskave in razvoj, nastopi na tujih trgih). Poleg strokovnih usposabljanj so veliko sredstev namenili usposabljanju t. i. mehkih veščin, ki so zelo pomembne za vse kadre. Kader je za podjetje ključen, saj brez zaposlenih podjetje ne obstaja.

Sledila je diskusija na temo vseživljenjskega izobraževanja, usposabljanja kadrov ter nujnosti programov, ki jih Republika Slovenija sofinancira. Državni sekretar g. Božič je bil zelo zadovoljen glede predstavljenega prenosa znanja, izkušenj in rešitev. Veseli ga, da se rešitve nesebično delijo in replicirajo v nadaljnjem razvoju in pozitivnih rezultatih. Zanimalo ga je, kakšno metodologijo uporabljajo partnerstva za merjenje napredka, kako je le-ta viden ter ali je vidno tudi povezovanje z namenom vstopa na mednarodne trge. Državni sekretar je dodal, da bo tudi MDDSZ namenilo sredstva in čas za napovedovanje prihodnjih kompetenc. Predvsem jih s stališča prihodnjega gospodarskega dogajanja zanima ali imamo v Sloveniji model, ki bo sposoben ugotavljati, katere kompetence potrebujemo in napovedati, kaj se bo dogajalo po posameznih panogah. Z uporabo takšnega modela lahko kadre pravočasno in hitro preusmerimo in pripravimo na prihodnost. Kot pravijo managerji podjetja Cosylab d.d., vse, kar imamo, so ljudje. In podjetja rastejo od vodstva do zadnjega zaposlenega. To je konkurenčna prednost podjetja. Kot je dodal g. Kordiš je v tujini to že dolgoletna praksa, pri nas je potrebno to še vedno spodbujati. Potrebno je razvijati vse zaposlene, pri čemer poudarja, da je potrebno povečati finančna sredstva za vsaj trikratnik, saj so nenehne svetovne spremembe tukaj in moramo biti ves čas pripravljeni.

Direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar je dodala, da je OECD objavil 10 ključnih kompetenc, pri čemer je ravno sposobnost sestavljanja različnih kompetenc tista, ki šteje. Kompetence moramo nenehno graditi in tako rastejo.

Vključeni v projekt so enotno izrazili pohvale instrumentu Kompetenčni centri za razvoj kadrov in predlagali kontinuirano prakso izvajanja KOC-a. Obenem si želijo, da se omogoči sodelovanje tudi tistim zainteresiranim, ki niso del konzorcija. Srečanje predstavnikov prijaviteljev ter predstavnikov MDDSZ se je zaključilo z naslednjimi poudarki za oblikovalce instrumenta v prihodnji finančni perspektivi:

  • Prednosti vključitve v KOC se kažejo na več nivojih. Na nivoju posameznika, ki je bolj usposobljen, zadovoljen in srečen na delovnem mestu, s čimer je tudi veliko bolj pripravljen na ponovni vstop na trg dela v primeru izgube zaposlitve. Na ravni podjetja se kaže v večji usposobljenosti kadra in pripravljenosti na nove gospodarske izzive, kar posledično vodi k povečanju konkurenčnosti slovenskih podjetij in nenazadnje povečanju števila zaposlenih.
  • Ni več dileme ali se bodo podjetja povezovala, podjetja se povezujejo, ne le na področju izobraževanja in usposabljanja, ampak tudi širše. Model Kompetenčni centrov je tudi evropska komisija prepoznala kot delujoč model.
  • Projekti naslavljajo kompetence prihodnosti, s čimer država pridobi vpogled, katere so tiste kompetence prihodnosti, ki jih bodo podjetja pričakovala od njihovih zaposlenih.
  • Potrebno je zagotoviti kontinuiteto sofinanciranja, saj le tako lahko dolgoročno gledano zagotovimo spremembo miselnosti.

Projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani