Zaposleni / Delodajalci / Novice / 07 Jun 2019

Objavljen razpis za krepitev kompetenc zaposlenih v višini 5,5 milijonov evrov

Sklad je danes, 7. junija 2019, objavil razpis za vzpostavitev in delovanje najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. 5,5 milijonov EUR bo namenjenih partnerstvom za izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih in krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Partnerstva bodo lahko pridobila sredstva v višini do 550.000 EUR za obdobje 2019 - 2022.

Kompetenčni centri so pomembni, ker slovenska podjetja povezujejo v partnerstva za strateški razvoj kadrov in predstavljajo pomembno investicijo oz. spodbudo delodajalcem, da se razvoja zaposlenih poslužijo kot strateškega orodja za doseganje boljših poslovnih rezultatov. V kompetenčne centre se podjetja povezujejo znotraj področij Strategije pametne specializacije (S4).

Vir: www.pexels.com

Predmet razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) ali v horizontalnem prednostnem področju IKT.

Podjetja v partnerstvu se dogovorijo, na katerih področjih ter katerih kompetenc primanjkuje pri njihovih zaposlenih in na osnovi tega pripravijo načrt usposabljanj zaposlenih. Povezovanje podjetij in krepitev kompetenc zaposlenih nedvomno prispevata k doseganju boljših poslovnih rezultatov. Za zastopanje interesov posameznih podjetij partnerstva ter za organizacijo skupinskih usposabljanj skrbi projekta pisarna partnerstva.

Primarno bodo podprta usposabljanja, ki krepijo poklicno specifične kompetence, ki pomenijo primerjalno prednost za podjetje, gospodarstvo in širšo družbo. Poudarek bo tudi na usposabljanjih kot so vodstvene, prodajne ter temeljne kompetence, saj pomembno vplivajo na zavzetost zaposlenih, uspešnost organizacije ter doseganje rezultatov. Ravno tako se podpira pridobivanje novih znanj s področja digitalizacije, trženja, dizajna, uvajanja sprememb, ekologije …


V juniju bosta pripravljeni tudi informativni delavnici, kjer bo podrobno predstavljen razpis in možnost za razrešitev odprtih vprašanj.


Razpis je odprt do vključno 8. 7. 2019.


Celotna dokumentacija razpisa je objavljena tukaj.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani