Dijaki / Novice / 19 Jul 2022

Za nadaljnje prejemanje štipendije za deficitarne poklice ni potrebno oddajati vloge

Dijaki, ki prejemajo štipendijo za deficitarne poklice, lahko, če so uspešno končali letnik, brezskrbno uživajo v poletnih počitnicah. Sklad namreč sam po uradni dolžnosti v začetku vsakega novega šolskega leta preveri izpolnjevanje vseh pogojev po ZŠtip-1 za nadaljnje prejemanje štipendije.

Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če uspešno zaključi letnik, za katerega je prejemal štipendijo, in se vpisuje v višji letnik istega izobraževalnega programa ter izpolnjuje ostale pogoje po ZŠtip-1.

Pa tudi, če se slučajno zalomi, torej v primeru ponavljanja letnika, pravica do štipendije ostane, štipendijsko razmerje pa miruje. V tem primeru za čas mirovanja štipendist ni upravičen do štipendije.

Mora pa dijak, ko zaključi izobraževanje, skladu poslati kopijo potrdila o zaključku.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani