Zaposleni / Delodajalci / Novice / 21 Jan 2022

Za obstoj delovnega razmerja morajo biti izpolnjeni vsi elementi, ki jih določa zakon

V okviru Kompetentne Slovenije smo udeležencem ponudili 5 delavnic za kadrovike in tiste, ki opravljajo kadrovska dela v podjetjih, pod skupnim imenom KOC HR šola. Zanimanje za šolo je bilo ponovno izjemno.

Zaradi velikega povpraševanja smo ponovno pripravili KOC HR šolo. 11. januarja 2022 smo KOC HR šolo štartali s spletno delavnico Delovnopravna zakonodaja v praksi in potrebna dokumentacija. Na delavnici smo z odvetnico mag. Katjo Seljak Varga govorili o sistemizaciji delovnih mest, o izjavi o oceni tveganja ter kako in na kakšen način te dokumente pripraviti, kako jih pravilno objaviti, komunicirati z vsemi zaposlenimi in kako le-te dokumente pravilno povezati s pogodbami o zaposlitvah, da bo le-to pravilno. Na delavnici smo govorili tudi o splošnih aktih delodajalca ter o potrebnih in obveznih evidencah po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti: prikazen posameznih evidenc, ki so:

  • evidenca o zaposlenih delavcih,
  • evidenca o izrabi delovnega časa,
  • evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Govorili smo tudi o dolžini odpovednega roka (60 dni odpovednega roka, je pa možno v pogodbi določiti tudi 30 dnevni rok) ter o izjava o oceni tveganja, ki je obvezen akt, a živ dokument in se spreminja glede na oceno tveganja za posamezna delovna mesta z namenom, da se zagotavlja varnost in zdravje zaposlenih na delovnem mestu.

18. januarja 2022 pa smo v sodelovanju z mag. Katja Seljak Varga izvedli drugo delavnico »Najbolj pogoste oblike zaposlitve in zaposlovanje strokovnjakov iz tujine«. V uvodu smo definirali, kaj je definicija delovnega razmerja in kaj so glavne sestavine in elementi delovnega razmerja. Delavec mora delo opravljati sam (ne s svojimi partnerji), nepretrgoma (to je lahko tudi le nekajkrat na teden, neenakomerno razporejen čas) in po navodili in pod nadzorom delodajalca. Odvetnica mag. Katja Seljak Varga je podala nekaj primerov sodne prakse. Primer inštruktor varne vožnje - inštruktor si je sam odrejal svoj delovni čas, s tem element nepretrganosti ni izpolnjen, ker se smatra, da so si delavci sami odrejali delovni čas. Na sodnem primeru administratorke, ki je delala krajši delovni čas, pa so bili podani elementi delovnega razmerja, saj je možno, da se administratorka zaposli tudi za manj časa od polnega časa. Pomemben element obstoja delovnega razmerja je ta, da delavec dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca, in sicer delodajalec mu zagotovi opremo, delo se opravlja v prostorih delodajalca in tudi v drugih prostorih (ločenih enotah) in po programu delodajalca (on določa pravila igre, kaj se mora delati ...). Sodna praksa je na tem področju izredno bogata, saj je veliko primerov na tem področju. Primer sodne prakse je režiser, ki ni bil vključen v enak proces kot ostali zaposleni (ugotovljene so bile razlike: ni se bil dolžan evidentirati prihoda in odhoda ...), zato je bil izpodbijan obstoj delovnega razmerja. Kot je poudarila mag. Katja Seljak Varga, mora biti vseh 5 elementov hkrati prisotnih za obstoj delovnega razmerja, če manjka eden od teh elementov, se ne šteje, da gre za delovno razmerje. V primeru, da ne gre za delovno razmerje, gre pa za katero od drugih oblik civilnega prava.

Pogledali smo si dodatne sestavine pogodbe o zaposlitvi ter vrste pogodb o zaposlitvi (določen čas, krajši delovni čas, za opravljanje dela na domu, s poslovodnimi osebami, prokuristi in vodilnimi delavci). Pogledali smo tudi druge oblike civilnega prava, po katerih lahko opravljajo osebe delo, ki nima elementov delovnega razmerja, in sicer:

  • podjemna pogodba,
  • avtorska pogodba,
  • pogodba o medsebojnem sodelovanju,
  • občasno delo upokojencev,
  • začasno in občasno delo študentov.

Pogodba je avtonomno pravo pogodbenih strank, zato jo je potrebno čim bolj prilagajati namenu pogodbenih strank ter temu prilagoditi vsebino. Dotaknili smo se tudi čedalje bolj uveljavljenega dela na domu, ter pregledali pod kakšnimi pogoji in kdaj je le-to mogoče. Pri čemer je mag. Katja Seljak Varga opozorila udeležence, da je potrebno obvezno obvestiti Inšpektorat za delo ter pregledati pogoje za varno delo na domu za vsa delovna mesta (pregled delovnega mesta s strani varnostnega inženirja).

Zadnji del je delavnice je bil namenjen zaposlovanju strokovnjakov iz tujine (EU državljani in ne EU državljani) in napotitvam v tujino. V torek, 25. 1. 2022, nadaljujemo z delavnicami in bomo obravnavali varstvo osebnih podatkov v luči spremenjenih razmer, npr. COVID-19, finančni del kadrov (potni stroški, bonitete in druge novosti) ter pripravo na obisk inšpektorja za delo.

Napovedujemo tudi že nekatere februarske delavnice, ki bodo digitalno obarvane. Vabljeni!

NAPOVEDNIK OSTALIH DELAVNIC

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani