Posamezniki / Novice / 15 Mar 2022

Začasni ukrepi v upravnih zadevah prenehali veljati

Danes, 15. 3. 2022, je začel veljati Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ki v 1. členu določa, da »z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah« (Uradni list RS, št. 20/22 in 24/22).

To pomeni, da vloge po elektronski pošti brez veljavnega kvalificiranega potrdila ni več možno oddati, lahko pa stranke sklada ponovno vlagajo vloge brez predhodnega naročanja (bo pa sicer možnost naročanja zagotovljena še naprej) skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku oz. na način, določen z vsakokratnim javnim razpisom, vloge vezane na spodbujanje zaposlovanja invalidov pa preko portala SVZI.Net.

Ponovno je omogočeno pregledovanje dokumentov v prostorih organov, vročanje poteka po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku, preneha tudi možnost podaljševanja rokov za izdajo odločb in rokov za opravljanje procesnih dejanj zaradi COVID-19 (o podaljšanju rokov za odpravo procesnih dejanj se bo odločalo na podlagi pravil Zakona o splošnem upravnem postopku).

Obvestilo se nanaša na upravne postopke, posega pa tudi na področje drugih javnopravnih zadev, ko sklad smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku.

Z Odlokom o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah so tako z današnjim dnem začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah, organi, na katere se nanašajo začasni ukrepi, in veljavnost začasnih ukrepov, kot jih je določal odlok, odpravljeni.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani