Zaposleni / Delodajalci / Novice / 23 Sep 2021

Zaključili smo prvo jesensko delavnico o kreativnosti in agilnosti

V sklopu projekta Kompetenčni centri za razvoj kadrov smo izvedli celodnevno delavnico o agilnosti in kreativnosti, kot nadaljevanje spletne konference Poženimo kreativnost. Sledili boste še dve brezplačni delavnici za razvoj medgeneracijska vodenja in sodelovanja. Vabljeni!

20. septembra 2021 smo organizirali prvo jesensko spletno delavnico »Krepitev agilnosti, kreativnosti in inovativnosti (za vse generacije sodelavcev)« z mag. Janjo Milič Velkaverh, ki je poudarila dve ključni ideji, ki sta bili že izpostavljeni na sami spletni konferenci Poženimo kreativnost, to sta:

  • Ideje nimajo omejitev. Kreativnost je v vseh starostih.
  • Dajte možnost in priložnost vsem.

Kot je mag. Janja Milič Velkaverh uvodoma povedala, preveč prepogosto verjamemo, da starost določa vlogo sodelavca v kolektivu. Zato je potrebno okrepiti moč agilne miselne naravnanosti in vedenj sodelavcev vseh generacij za uresničevanje lastnih in organizacijskih ciljev, le na takšen način lahko izkoristimo potenciale, ki jih skriva medgeneracijsko sodelovanje za večjo angažiranost, pripravljenostjo na spremembe, kreiranje idej, inovacij in sodelovanje v timu.

Spletna delavnica je bila razdeljena na štiri vsebinske sklope. Prvi sklop je bil namenjen agilni in kreativni miselnosti in nevroznanstvenim dognanjem pri raziskovanju možganov v zrelih letih. Udeleženci so naredili test, kateri del možganske polovice bolj uporabljajo, saj je splošno znano, da je leva možganska polovica bolj analitična, kjer prevladujejo besede, podrobnosti in razum, medtem ko na desni možganski polovici, ki je bolj kreativna prevladujejo čustva, slike, intuicija.

Drugi sklop je bil namenjen različnim kreativnim tehnikam, ko so kreativne igre, agilnosti in inovativnost. Udeleženci so s pomočjo prikaza tipičnih kreativnih iger zbudili kreativnega otroka v sebi (od igrive gradnje, do eksperimentiranja, brainstorminga, igre vlog). Udeleženci so na primer eksperimentirali in iskali alternativne načine uporabe določenih predmetov in nastale so odlične ideje alternativne uporabe. Skozi shematični prikaz so dobili vpogled v ogrodje design thinking tehnike inoviranja. Pregledali so tudi orodja za agilno vodenje projektov (Scrum, Kanban ipd.).

Tretji skop je bil namenjen kreativnim tehnikam v poslovnem procesu, tako so udeleženci preigrali najbolj znane tehnike generiranja idej, tehnike za agilno reševanje problemov in kako le-te tehnike prenesti v poslovni proces. Vsak pri sebi pa je tudi razmišljal o predpogojih za kreativnost, ki jih imajo udeleženci v svojih podjetjih in organizacijah.

Vir: Agilia d.o.o., mag. Janja Milič Velkaverh

Spraševali so se kakšni so trenutni predpogoji za kreativnost v svojem podjetju in kaj je tisto, kar bi bilo potrebno izboljšati (spoštljiva komunikacija, timski duh, sproščenost, zaupanje med člani, igrivost in humor ipd.).

Četrti sklop spletne delavnice je bil namenjen generiranju idej izven okvirjev oz. »out of the box« idej. Na podlagi različnih konkretnih primerov simulacije so udeleženci poskušali prelisičiti svoj um, da razmišlja izven okvirjev in izven ustaljenih kalupov.

Udeleženci bodo osveženo ali pridobljeno znanje izvajanja kreativnih tehnik lahko prenesli v svoj vsakdan ter na ta način dvignili konkurenčnost in se pripravili na prihodnost. Kaj so udeleženci na delavnici najbolj pohvalili? Navajamo nekaj izjav:

  • »Priprava, predhodno poslani materiali, odličen nabor tem.«
  • »Manjša skupina, dobro vzdušje.«
  • »Koristna vsebina,«
  • »Kreativne tehnike za out of the box.«
  • »Način podajanja snovi, veliko vaj.«

Vabljeni tudi na druge delavnice, ki jih za vas pripravljamo v sklopu Kompetentne Slovenije.

Delavnice sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani