Zaposleni / Delodajalci / Novice / 08 Aug 2022

Zaposlenim je treba povedati in pokazati, da so pomembni

Predstavljamo še en primer dobre prakse, ki je bila predstavljena na majski konferenci o razvoju kadrov. Nastala je na programu Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN). To je podjetje Termoelektrarna Šoštanj, ki se je v SPIN vključilo zaradi organizacijskih oziroma tehnoloških sprememb poslovnega procesa in potreb po dodatnem znanju in kompetencah zaposlenih.

Program SPIN je bil usmerjen v pripravo ter izvedbo usposabljanj in motivacijo, ki so zaposlenim pred izgubo zaposlitve pomagala pri uspešnem vključevanju v programe in projekte aktivne politike zaposlovanja ter jim tako olajšala prehod v novo zaposlitev.

Sklad je na javnem razpisu izbral dve projektni partnerstvi, ki sta do 30. junija 2022 izvajali aktivnosti razvoja kariere in razvoja kompetenc za vključene osebe (eno za Vzhodno kohezijsko regijo ter eno za Zahodno kohezijsko regijo). Partnerstvi sta sodelovali s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci, sindikati, zavodi za zaposlovanje in ugotavljali potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb. Vse aktivnosti, ki sta jih projektni partnerstvi izvajali, so bile za udeležence brezplačne.

Podjetje Termoelektrarna Šoštanj se je v SPIN vključilo zaradi organizacijskih oziroma tehnoloških sprememb poslovnega procesa in potreb po dodatnem znanju in kompetencah zaposlenih, torej zaradi kariernega razvoja zaposlenih za ohranitev zaposlitve in za bolj učinkovit nastop na trgu dela. Zaposleni so bili najprej zadržani, potem pa so spremembe ob ustrezni vpeljavi in vodenju vzeli za svoje. Termoelektrarna Šoštanj deluje v sektorju energetike in proizvede za eno tretjino potreb električne energije. Podjetje deluje v ogljično bremenilni branži, zato jih čaka težek izziv razogljičenja, kot pojasnjuje direktor Mitja Tašler. To pa za seboj potegne vpeljavo sprememb in potrebo po novih kompetencah. Ker se pri usposabljanju velikokrat zaposleni odzovejo z odporom, so pri njih sistem obrnili in so se najprej posvetovali z zaposlenimi, kaj si želijo, skupaj so postavili cilje, kako bi do tega prišli. Končni rezultat je bilo zadovoljstvo zaposlenih in veliko pozitivno odstopanje glede na pretekla usposabljanja. Kaj je bilo pri tem pomembno? Tašler je pojasnil: »Pomembno je, da zaposleni dobijo informacije od vodstva, od uprave, in sicer zaposleni potrebujejo informacije kot so kam gre podjetje, morajo imeti občutek, da so zaposleni pomembni in da jim to tudi pokažemo in povemo.« Ključni sta torej transparentnost in iskrenost.

Mitja Tašler in Igor E. Bergant

Večji del aktivnosti programa Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela, se je osredotočal na motivacijo ter pripravo in izvedbo usposabljanj, ki so zaposlenim pred izgubo zaposlitve pomagala pri uspešnem vključevanju v programe in projekte aktivne politike zaposlovanja ter jim tako olajšala prehod v novo zaposlitev.

Program SPIN je sledil uresničevanju naslednjih ciljev:

  • prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in kompetencah oseb iz ciljne skupine z namenom povečanja njihove zaposljivosti,
  • izboljšanje možnosti oseb iz ciljne skupine za uspešen nastop na trgu dela,
  • boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih,
  • ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela,
  • varnejša fleksibilnost na trgu dela.

Ljudje so z vključitvijo v usposabljanja pridobili nove kompetence, ki so jim omogočile obdržati zaposlitev ali lažji prehod v novo zaposlitev.

V spodnjem videu si lahko ogledate utrinke iz usposabljanj v podjetju TEŠ.


Program SPIN sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani