Dijaki / Študenti / Novice / 24 Jan 2022

Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake višjih letnikov in študente prvih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake višjih letnikov in študente prvih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija.

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v navedeni skupini izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 1 točko na izjemnih dosežkih in hkrati izkazali zlato maturo oziroma povprečno oceno vsaj 4,10.

Vlagateljem iz te skupine bodo predvidoma v prvem tednu februarja 2022 izdane ustrezne odločbe. Štipendije bodo štipendistom prvič izplačane predvidoma 10. 2. 2022. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli tudi vse že zapadle zneske štipendij. Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani