Študenti / Novice / 15 Jan 2020

Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za študente višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija in študente magistrskega študija

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za študente višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija in študente magistrskega študija.

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 7,5 točk na izjemnih dosežkih, in vlagateljem, ki so dosegli 5 točk na izjemnih dosežkih ter so hkrati izkazali povprečno oceno najmanj 8,61.

Vlagateljem iz te skupine bodo predvidoma do konca januarja 2020 izdane ustrezne odločbe. Štipendije bodo štipendistom prvič izplačane predvidoma 10. 2. 2020. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli tudi vse že zapadle zneske štipendij. Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani