Študenti / Novice / 24 Feb 2021

Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za študente

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za študente višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija in študente magistrskega študija.

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 1 točko na izjemnih dosežkih in hkrati izkazali uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v generaciji oziroma povprečno oceno vsaj 8,50.

Vlagateljem iz te skupine bodo predvidoma v prvi polovici meseca marca 2021 izdane ustrezne odločbe. Štipendije bodo štipendistom prvič izplačane predvidoma 10. 3. 2021. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli tudi vse že zapadle zneske štipendij. Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani