Študenti / Novice / 12 Dec 2019

Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake višjih letnikov in študente prvih letnikov

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake višjih letnikov in študente prvih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija.

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 2,5 točki na izjemnih dosežkih, in tistim, ki so dosegli 2 točki na izjemnih dosežkih, 32 točk na maturi in hkrati izkazali povprečno oceno najmanj 4,64.

Vlagateljem iz te skupine bodo predvidoma do konca decembra 2019 izdane ustrezne odločbe. Štipendije bodo štipendistom prvič izplačane predvidoma 10. 1. 2020. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli tudi vse že zapadle zneske štipendij. Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani