Novice ASI / 09 Dec 2020

Izbranih dvanajst pilotnih projektov za ohranjanje zavzetosti starejših zaposlenih

Znani so rezultati javnega razpisa, kjer bo 12 partnerstev slovenskih podjetij in organizacij uvajalo in razvijalo inovativne rešitve na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih mest in delovnih okolij, da bi na ta način znižali odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža in spodbujali podaljševanja delovnega življenja.

Sklad je 28. 8. 2020 v Uradnem listu RS, št. 116/2020 in na spletni strani objavil »Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih« (v nadaljevanju JR Piloti 2020) s skupno okvirno višino razpoložljivih nepovratnih sredstev 480.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest. Za posamezen projekt je višina razpoložljivih sredstev največ 40.000,00 EUR.

Sklad je pravočasno prejel 23 prijav, v skupni vrednosti 915.447,97 EUR.

Strokovna komisija je opravila pregled formalne popolnosti prijav, po ustreznih dopolnitvah prijav, jih je obravnavala na podlagi pogojev navedenih v 5. poglavju JR Piloti 2020. Izmed 23 prijav je pogoje razpisa izpolnjevalo 18 prijav. Nadalje je strokovna komisija izvedla ocenjevanje projektnih načrtov na podlagi meril navedenih v 9. poglavju JR Piloti 2020.

Izmed 18 popolnih prijav, ki so izpolnjevale vse pogoje, je bilo izbranih 12 pilotnih projektov prijaviteljev v skupni vrednosti 477.230,19 EUR in sicer:

  • 6 pilotnih projektov iz kohezijske regije vzhodna Slovenija (KRVS), ki so prejeli vsaj 38 točk. Med vlogami, ki so prejele 38 točk so bile izbrane tiste, ki so pri merilu 3 – Načrtovanje izvedbe dosegle več točk. Skupna višina odobrenih sredstev za KRVS je 239.163,79 EUR
  • 6 pilotni projekti iz kohezijske regije zahodna Slovenija (KRZS), ki so prejeli vsaj 43 točk. Skupna višina odobrenih sredstev za KRZS je 238.066,4 EUR.

Seznam končnih prejemnikov najdete tukaj.

Projekt ASI sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani