Novice ASI / 19 Nov 2021

Medgeneracijsko sodelovanje in vloga komunikatorjev

Sklad je v četrtek, 18. novembra 2021, sodeloval na 3. Dnevu komunikatorjev javnega sektorja, kjer je predstavil nacionalno kampanjo ASI – Stari, imava problem in Katalog ukrepov za upravljanje s starejšimi zaposlenimi. Slednji je lahko organizacijam v pomoč pri izvajanju aktivnosti, ki lahko prispevajo tudi k boljšima medgeneracijskemu sodelovanju in povezanosti.

Sodelavke sklada Katja Tootill, Urška Ježovnik in Sabina Mrlak so poleg kampanje, ki ozavešča o vlogi in pomenu starejših zaposlenih ter podaljševanju njihove delovne aktivnosti, predstavile tudi ukrepe, ki se nanašajo na upravljanje s starejšimi zaposlenimi, ob modifikaciji pa se jih lahko uporabi za vse zaposlene, saj so v organizaciji pomembni vsi zaposleni. Kako pa doseči njihovo povezanost in boljše medgeneracijsko sodelovanje? Čeprav je katalog ukrepov v prvi vrsti namenjen podjetjem in upravljanju s starejšimi zaposlenimi, se lahko ti ukrepi s prilagoditvami izvajajo pri vseh zaposlenih in marsikateri od teh ukrepov lahko prispeva tudi k boljši medgeneracijski povezanosti. Medgeneracijsko sodelovanje lahko pomembno doprinese k prenosu znanj v organizaciji, prav tako k motiviranosti in zavzetosti za delo, in navsezadnje k (pre)oblikovanju organizacijske kulture in k dobremu počutju na delovnem mestu ter vzpostavitvi oziroma ohranjanju dobrega vzdušja v organizaciji.

Ukrepi so zasnovani tako, da so raznoliki glede na zahtevnost implementacije, finančne vložke, nanašajo se tako na organizacijo kot celoto in na drugi strani na zaposlene na individualni ravni, nekateri ukrepi zahtevajo finančne vložke, veliko pa je takšnih, ki se jih da prenesti v prakso praktično brez finančnih vložkov. Ukrepe se lahko implementira kratkoročno ali dolgoročno.

Komunikatorji so lahko glasniki medgeneracijskega sodelovanja in tisti, ki morda predlagajo aktivnosti za boljše medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje, sodelujejo pri njihovem načrtovanju in implementaciji ter pri tem zagotovijo komunikacijsko podporo, da bodo ukrepi dobro sprejeti.

Projekt ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani