Novice ASI / 26 Mar 2021

Naj vas strategija upravljanja starejših zaposlenih pripelje do želenega cilja

Dobro zastavljena strategija upravljanja zaposlenih, tudi starejših, je ključnega pomena za uspešno upravljanje s kadri v podjetju, saj boste le tako lahko učinkovito in sistematično reševali svoje kadrovske izzive. Tega se zavedajo tudi na projektu Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI. V okviru dveh razpisov so s podelitvijo sredstev za svetovanje pri pripravi strategij upravljanja starejših zaposlenih omogočili izdelavo že preko 650 tovrstnih strategij.

Naj ne bodo le črke na papirju

Morda se mnogi sprašujete, čemu strategija, zakaj je potrebna? Dobro pripravljena strategija je kot načrt poti na potovanju. Pove vam, kako boste prišli tja, kamor želite priti. Če boste strategijo naredili ter pozabili nanjo, potem je vaš dvom o potrebnosti strategije upravičen. Če pa jo boste predstavili svojim zaposlenim, jim boste pokazali jasno smer in predstavili želene cilje h katerim v podjetju stremite. Z aktivnim vključevanjem v izvajanje strategije pa bodo ti občutili, kot da so njen del in bodo pripravljeni na aktivno sodelovanje pri pozitivnih spremembah, ki jih želite doseči.

Staranje prebivalstva je v 21. stoletju eden od pomembnih pokazateljev razvitosti družbe, a obenem tudi eden največjih izzivov, ne nazadnje tudi na trgu dela. Uspešno upravljanje starejših zaposlenih postaja ena izmed pomembnih veščin prihodnosti podjetij. Podjetja se morajo začeti zavedati potenciala svojih zaposlenih, predvsem starejših in z njimi konkurenčne prednosti, ki jo lahko prinašajo. Zavedati se moramo, da so po delovni uspešnosti (s pravimi pristopi) starejši enakovredni mlajšim zaposlenim, po izkušnjah in znanju pa jih največkrat močno presegajo. Posebej pomembno pri oblikovanju in pripravi strategije upravljanja starejših zaposlenih je, da se je podjetja lotijo sistematično in z inovativnim pristopom, predvsem pa z jasno določenimi cilji. Za uspešno implementacijo le-te pa je ključno, da ima ta podporo v vodstvu.

V osnovi mora imeti dobra strategija naslednje sestavine: identifikacijo trenutnega stanja z identifikacijo potreb po znanjih, kompetencah, veščinah (kot pravi stari rek: »nalijmo si čistega vina«), z jasnimi cilji, ki jih želimo doseči v določenem časovnem obdobju ter predlogi ukrepov in akcijskim načrtom izvajanja le teh.

Akcijski načrt mora biti opremljen z roki, cilji pa morajo biti merljivi, določeni, dosegljivi, ustrezni in kot rečeno - časovno opredeljeni. Najlažje je to mogoče opredeliti s kazalniki, ki jih podjetje samo določi glede na svojo specifiko (npr. če želimo zmanjšati bolniško odsotnost, moramo meriti prej in po izvedenem ukrepu, da lahko ugotovimo, če so ukrepi dosegli želeni učinek). Le na ta način lahko preverjamo uspešnost posameznih ukrepov, ki jih vpeljujemo v podjetje. Sam občutek ni dovolj.

Pri izbiri ukrepov, katerih izvajanje bo vplivalo na večjo delovno zavzetost starejših zaposlenih in njihovo boljšo usposobljenost ter bo omogočalo večjo zaposljivost in pripravljenost delati dlje, si lahko pomagate tudi z brezplačnim Katalogom ukrepov za upravljanje starejših zaposlenih.

Dobro zastavljena strategija je tudi osnova za pripravo načrtov osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih, kjer se na nivoju posameznika določi njegove že osvojene kompetence in usposabljanja, ki jih zaposleni potrebujejo, če želi podjetje slediti svojim v strategiji zastavljenim ciljem.

Nov razpis, nove možnosti

V pripravi je objava novega (tretjega) razpisa za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, ki bo kmalu objavljen. Z razpisom bodo podjetjem na voljo sredstva za svetovanje pri pripravi strategije upravljanja starejših zaposlenih ter sredstva za usposabljanja starejših zaposlenih. Ena od novosti v tem razpisu je, da se bodo lahko prijavile nanj tudi zadruge. Ostale novosti sledijo.

Strategija upravljanja starejših zaposlenih je v starajoči se družbi postala zelo pomemben element uspešnosti kadrovanja. Podjetjem svetujemo, da aktivno razmišljajo v tej smeri in pristopijo k reševanju tovrstne problematike, ki se kaže na trgu delovne sile. Ozrite se okrog sebe, preverite svoj lastni potencial in ga razvijajte in vzdržujte, saj na trgu le tega ne bo tako preprosto najti.

Spremljajte našo spletno stran ali se naročite na naše elektronske novice za nove informacije o razpisu.

Projekt ASI sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani