Novice ASI / 23 Dec 2022

Okrepili kompetence več kot 18.000 starejšim zaposlenim

Z 31. decembrom 2022 se tudi projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) se približuje svojemu zaključku. Od leta 2017 je bil projekt ASI podpornik in zaveznik slovenskim podjetjem, ki so starejše zaposlene vključevali v procese pridobivanja dodatnih kompetenc in znanj ter zastavili strategije, v katerih so starejše zaposlene prepoznali kot ene ključnih partnerjev za nadaljnjo rast. V projektu je sodelovalo 1.087 slovenskih podjetij, ki so krepila in razvijala kompetence več kot 18.000 starejših zaposlenih. Skupaj so podjetja pripravila 842 strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in izvedla 25 inovativnih partnerskih pilotnih projektov. Slovenija je bogatejša tudi za 130 glasnikov in glasnic razvoja starejših zaposlenih.

Projekt ASI je od leta 2017 na področjih podaljševanja delovno aktivnega obdobja, spodbujanja vseživljenjskega učenja in usposabljanja celovito obravnaval prav te ključne izzive sedanjosti in prihodnosti dolgožive družbe. Od takrat je z nepovratnimi sredstvi v višini 23,5 milijona evrov podprl 1.087 slovenskih podjetij, ki so izvedla 13.000 usposabljanj starejših zaposlenih, kar potrjuje, da se v preteklosti tej skupini zaposlenih ni namenjalo dovolj pozornosti, slovensko gospodarstvo pa je bilo željno tovrstnih spodbud. Starejši zaposleni so se najpogosteje usposabljali na področju računalniških znanj in digitalizacije, zdravja na delovnem mestu in ergonomije, tujih jezikov, komunikacije in odnosov ter drugih mehkih veščin. Rezultati projekta so pokazali, da je skoraj polovica vključenih starejših zaposlenih pripravljena podaljšati svojo delovno aktivnost. Naložbe v starejše zaposlene torej večajo pripravljenost starejših zaposlenih, da delajo dlje in s tem prispevajo k uspehu podjetja, družbeni blaginji in zmanjšanju stigmatizacije starejših zaposlenih.

Da bi se podjetja strateško in dolgoročno lotila dela s starejšimi zaposlenimi, je projekt ASI sofinanciral tudi izdelavo strategije za učinkovito vpeljavo ukrepov upravljanja starejših zaposlenih in izvajanja usposabljanj, ki so jo soustvarili skupaj s strokovnjaki. Strategija je podjetjem služila kot orodje za pregled in izboljšavo kadrovske pripravljenosti na izzive, povezane s pomanjkanjem kadra in podaljševanjem delovne aktivnosti sedanjih starejših zaposlenih. Pomemben del številnih aktivnosti projekta ASI so bili tudi inovativni pilotni projekti, kjer so podjetja v partnerstvih iskala skupne rešitve pri uvedbi delovnih mest, prilagojenih starejšim zaposlenim, in s tem zniževanju odsotnosti zaradi bolniškega dopusta.

V sklopu projekta so podjetja svojo konkurenčno prednost na področju upravljanja starejših zaposlenih krepila tudi s pridobljenimi novimi znanji in kompetencami s pomočjo vsakoletnih mednarodnih konferenc, ASI info točke in brezplačnih strokovnih delavnic Zavzeti ASI, kjer je nastalo 130 glasnic in glasnikov razvoja starejših zaposlenih.

Da bi podjetjem omogočili kar najbolj praktičen vpogled v ukrepe in dobre prakse mednarodnih ter domačih podjetij in strateškega upravljanja starejših zaposlenih, je nastalo orodje Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Katalog je z vsakoletnimi dopolnitvami priznanih slovenskih strokovnjakov prerasel v edinstven priročnik, kjer je zbranih 84 konkretnih ukrepov in številne dobre prakse slovenskih in tujih podjetij, razdeljenih glede na velikost podjetja, finančni vložek, ki ga terja posamezen ukrep, ter na organizacijsko raven, na kateri naj se ukrep izvaja. Zato lahko vsako podjetje ali organizacija najde primeren ukrep zase in ga uvede. Dostopen je brezplačno na spletnem portalu www.zavzeti.si.


Uspešna nacionalna medijska kampanja ASI s sloganom »Stari, imava problem.« je prek televizijskih, tiskanih in spletnih oglasov vstopala v naše domove in se posebej ukvarjala z diskriminacijo in neenakostjo starejših zaposlenih v delovnih okoljih. Številnim podjetjem, ki so posebno pozornost namenila starejšim zaposlenim, smo podelili tudi priznanja »starejšim prijazno podjetje« in tako širili zgled ter navdih za druge.

Rezultati, ki jih je prinesel projekt ASI, so presegli vsa pričakovanja, kar kaže na to, da slovenska podjetja tudi v prihodnje potrebujejo tovrstne spodbude.

Projekt ASI sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani