Novice ASI / 22 Apr 2022

Veščine in kompetence – Indija Koromandija HR-ja

Slišano, povedano, videno, prežvečeno – a še kar prezrto in neuporabljeno v praksi

V četrtek, 21. aprila 2022, se je več kot 190 kadrovikov, vodij organizacij in podjetij ter drugih zainteresiranih udeležilo spletne konference Veščine in kompetence – Indija Koromandija HR-ja. Konferenco je pripravil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI. Skupaj z domačimi in tujimi strokovnjaki ter s primeri dobrih praks smo govorili o pomembnosti veščin in kompetenc zaposlenih, ustreznem vrednotenju le-teh in njihovi uporabi v praksi.

Pomanjkanje ustreznega kadra je pereča zadeva že kar nekaj let, v zadnjih dveh letih se je težava še bolj izrazila. Znanje, ki ga pridobimo, ni večno, kajti dandanes zastara že v roku treh do petih let. Tudi raziskave kažejo, da bo v prihodnje skoraj polovica zaposlenih potrebovala preusposabljanja in večina tudi nove spretnosti na delovnem mestu. Zaposlene je potrebno redno usposabljati, motivirati, opogumljati, kajti nujno je vseživljenjsko učenje in pridobivanje kompetenc in veščin ter s tem opolnomočenje.

O kompetencah, o prenosljivih in sosednjih veščinah, njihovi uporabi v praksi, o prednostih zaposlovanja starejših, o merjenju kompetenc smo govorili skupaj z dr. Jonathanom Westoverjem, mag. Andrejem Juričko, Egbertom Schramom, Martinom Karaffa, Petro Treven Bernat in dr. Ahmedom Pašićem.

Glavne misli predavateljev in posnetek predavanja dr. Jonathana Westoverja, si lahko ogledate tukaj.

Konferenco sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani