Novice ASI / 11 Jan 2021

Z leti nič manj zavzeti - primer dobre prakse pilotnih projektov

Zavzetost zaposlenih je eden od pomembnih parametrov poslovne uspešnosti, saj si vsak delodajalec želi imeti motivirane, zadovoljne in predane zaposlene. Sklad s pilotnimi projekti, ki jih izvaja na programu ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, podjetjem omogoča, da lahko pridobijo sredstva za razvoj in uvedbo inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih. Kot primer dobre prakse s tega področja predstavljamo pilotni projekt Ustvarimo delovne pogoje za generacijo Z(dravih)Z(adovoljnih)Z(aposlenih) podjetja Comland in SETCCE.

Kot primer dobre prakse s tega področja predstavljamo pilotni projekt Ustvarimo delovne pogoje za generacijo Z(dravih)Z(adovoljnih)Z(aposlenih) podjetja Comland in SETCCE. Podjetji sta kot partnerja sodelovali na razpisu pilotnih projektov, kjer sta pridobili evropska sredstva za projekt, s katerim sta na inovativen način spodbudili zaposlene k večji aktivaciji in zdravemu življenjskemu slogu.

Projekt je zasnovan na ideji aktivacije manjše ekipe v dveh podjetjih (Comland in SETCCE), ki »tekmujeta« v zdravem življenjskem slogu. Tekmovalno skupino je sestavljalo pet članov, trije iz skupine starejših zaposlenih (45+), dva pa iz skupine mlajših zaposlenih. Ključno vlogo sta v projektu nosila notranja trenerja, ki sta skozi celoten čas trajanja projekta pridobivala znanja, veščine in kompetence uvajanja zdravega vedenja v delovni proces podjetja na način motiviranja lastnih zaposlenih ter krepitve medgeneracijskega sodelovanja v lastni ekipi in širše med ekipama zaposlenih obeh vključenih podjetij.

Ekipi sta skupaj določili parametre, po katerih sta se merili – npr. gibanje sta merili s številom korakov, prehojeno razdaljo, hidracijo s količino zaužite vode, zdravo prehrano s količino zaužitih tveganih hranil (sol, nasičene maščobe, sladkor). Redno sta merili spremembe v telesni teži, indeks telesne mase, krvni tlak, krvni sladkor itn. Več točk so si prislužili zaposleni, ki so bili bolj aktivni in ustrezno hidrirani, manj točk pa zaposleni, ki so zaužili višje vrednosti tveganih hranil. Rezultat je bil seštevek vseh točk. Za uradno potrditev uspešnosti in učinkovitosti izvedenih aktivnosti pa sta ekipi pred začetkom in ob zaključku »tekmovanja« opravili meritve analize telesne sestave ter laboratorijske meritve krvi v okviru Zdravstvenega centra za krepitev zdravja ZD Ljubljana-Center. V obeh podjetjih so zaposlenim ponudili prostor za vadbo. Na Comlandu so na primer njihovemu namiznemu nogometu dodali stezo za hojo in tek, blazine, žoge za vadbo, ribstol, ter tako opremili kotiček za vadbo na delovnem mestu. Dodali so tudi sistem za oddaljeno spremljanje vitalnih znakov z ustreznimi merilnimi napravami (merilnik krvnega tlaka, tehtnica, merilnik krvnega sladkorja, pametna zapestnica), kjer je ekipa Comland merila svoje stanje, ki se je potem primerjalo s stanjem ekipe SETCCE. Na dva meseca so zaposleni prejeli poročila o doseženih skupinskih rezultatih tekmovanja. Za piko na i sta obe skupini ob zaključku projekta okrepili timski duh in sodelovanje v Pustolovskem parku. Projektne aktivnosti pa niso bile omejene zgolj na zaposlene tekmovalce, temveč so bili vsi zaposleni iz obeh podjetij vabljeni, da se udeležijo delavnic ter predavanj na temo vaj za zdravo hrbtenico, primernih čuječnih metod sproščanja pri soočanju s stresnimi situacijami ter pomena uravnoteženega prehranjevanja za zdravje. Prav tako lahko vsi zaposleni v gibalnih kotičkih izvajali telesne aktivnosti na delovnem mestu (hoja, raztezne vaje na blazini, vadba z žogo, meditacija, ipd.) ter meritve nekaterih vitalnih znakov (krvnega tlaka, telesne mase, sladkorja v krvi).

Kotiček Setcce

Kotiček Comland

Rezultati projekta so pozitivni – ko govorimo o merljivih rezultatih, sta v obeh podjetjih ekipi v povprečju znižali indeks telesne mase ter metabolno starost, kar kaže na izboljšanje telesnega zdravja zaposlenih, v povprečju pa sta znižali tudi telesno maso. Med nemerljivimi rezultati projekta pa je informiranost o zdravem življenjskem slogu (zaposleni so izkusili delavnico čuječnosti, se udeležili predavanj o zdravi prehrani, vplivu gibanja na zdravje ipd.) in seveda občutek, da v dobri ekipi lahko dosežeš karkoli. Aktivnosti projekta v razmerah epidemije COVID niso zanemarili, ampak jih le prestavili v virtualni svet. Preko pametnih zapestnic, ki se sinhronizirajo s sistemom Vitabits, so zagotavljali, da so se podatki ekip sproti beležili ter obdobno tudi zbrali in primerjali.

Več o projektu ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile si lahko preberete tukaj.

Projekt ASI sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani