Novice ASI / 14 Aug 2020

Zaposleni so hrbtenica podjetja

Primer dobre prakse podjetja Dobrovita d.o.o.

V podjetju Dobrovita pravijo, da so zaposleni njihovo najdragocenejše bogastvo in hrbtenica podjetja. Zato se zavedajo, da morajo svoj čas in napore vložiti v njihov razvoj, stalna usposabljanja in dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu.

Dobrovita je prejemnica letošnjega priznanja Z leti še vedno zavzeti, ki ga v sklopu projekta ASI podeljujemo podjetjem, ki so najvišji zgled in navdih uspešnega, učinkovitega in ustvarjalnega razvoja organizacije. Prav tako so v sklopu projekta ASI pridobili sredstva za krepitev kompetenc starejših zaposlenih, s katerimi izvajajo usposabljanja tudi za starejše zaposlene. S pridobljenimi sredstvi so za starejše zaposlene izvedli začetni tečaj angleščine, Excell za poslovne uporabnike, začetni tečaj angleščine, timski coaching za razvoj mehkih kompetenc, razvoj vodstvenih veščin, pozitivno vrednotenje in promocija duševnega zdravja na delovnem mestu, kako premostiti medgeneracijske razlike v delovnem okolju ipd. Zavedajo se, da kadrovska funkcija v podjetju postaja vse pomembnejše, zato so na delavnice Zavzeti ASI napotili sodelavko, ki je pridobila ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih ter prejela tudi potrdilo Glasnik razvoja starejših zaposlenih. Pravijo, da jim priznanje veliko pomeni, je obenem potrditev odličnega in požrtvovalnega dela vseh zaposlenih, na drugi strani pa opomnik, da je potrebno s to miselnostjo delovati tudi naprej, ne glede na izzive, ki so pred nami.

Dobrovita je invalidsko podjetje, ki trenutno zaposluje preko 120 oseb. S svojim delovanjem dokazujejo, da so lahko invalidi enakopraven del družbe, zlasti konkurenčni delavci, če imajo ustrezno podporo in prilagoditve. Vizija podjetja je postati najboljši ponudnik kakovostnih storitev urejanja zelenih površin, čiščenja in vzdrževanja poslovnih stavb, izvajanja geodetskih storitev ter sestavljanja proizvodov in polproizvodov.

Avtor fotografije: Katja Bizjak

Zaposleni se udeležujejo različnih delavnic, kjer se učijo o razvoju in ukrepih za starejše zaposlene ter jih tudi aktivno uporabljajo. Skrbijo za ohranjanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih - izvajajo delavnice (zdrava prehrana, športne aktivnosti, team buildingi). Izpostavili so temeljne vrednote podjetja, saj je ujemanje med vrednotami podjetja in njihovimi zaposlenimi pomembno z več vidikov. Višja stopnja ujemanja zagotavlja boljše pogoje za zadovoljstvo in dobro počutje.

V podjetju Dobrovita, d.o.o. velja, da delo v vključujočem in harmoničnem delovnem okolju prinaša številne koristi vsem zaposlenim v podjetju. Zaposleni, ki delajo v pozitivnem delovnem okolju, čutijo, da kultura podjetja bolje odraža njihova prepričanja in vrednote, posledično so bolj učinkoviti in izpolnjeni pri svojem delu.

Strategija upravljanja s človeškimi viri v podjetju zagotavlja sistematičen in usmerjen razvoj človeških virov za doseganje strateških ciljev podjetja. Od zaposlenih se namreč pričakuje večja stopnja odgovornosti za delo in širša uporaba sposobnosti, delo postaja vse bolj timsko. Če torej hoče podjetje takšne zaposlene, ki so se sposobni odzivati na spremembe, jim mora zagotoviti ustrezen razvoj ter najboljšo uporabo, obnavljanje in dopolnjevanje znanja. Pri tem jim je v pomoč kadrovska služba, ki skrbi za njihova izobraževanja in usposabljanja, organizacijsko kulturo, komunikacijo, motivacijo za delo in karierni razvoj zaposlenih.

V okviru začrtane strategije ravnanja s človeškimi viri v letu 2020 sistematično izvajajo naslednje aktivnosti :

1. planiranje in pridobivanje človeških virov
2. uvajanje novega kadra na delovnem mestu,
3. aktivnosti izobraževanja in usposabljanja zaposlenih
4. promocija varnosti in zdravja zaposlenih pri delu,
5. spremljanje delovne uspešnosti zaposlenih,
6. nagrajevanje in napredovanje zaposlenih,
7. promocija poslanstva in vizije ter temeljnih vrednot podjetja,
8. digitalizacija kadrovskih procesov,
9. skladnost s sistemom kakovosti ISO 9001,
10. kadrovski projekti.

Zaključujejo z mislijo, da posamezniki v podjetju tvorijo vitalni vir in jih je treba ceniti in obdržati. Vsak zaposleni na svoj način prispeva k uspehu ali neuspehu podjetja. Brez zaposlenih v katerikoli organizaciji ne bi delovali niti najmočnejši stroji z najnovejšo tehnologijo. Podjetje mora zato svoj čas in napore vložiti v usposabljanje, razvoj in dobro počutje zaposlenih, da bodo kasneje postali nepogrešljivi viri.

Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani