Vse novice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS – podpora posamezniku v celotnem življenjskem obdobju

S 1. januarjem 2017 se je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pripojil Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki od takrat dalje nastopata pod novim imenom Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Novi sklad pokriva pet različnih področij s katerimi podpira zelo raznolike ciljne skupine, od otrok, dijakov, študentov, zaposlenih in delodajalcev, do brezposelnih ter invalidov....

Izplačilo preživninskega sklada v februarju

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.745 otrokom v skupni višini 306.019,43 EUR....

(s)Poročilo z okrogle mize Gospodarstvo mladim: Iščejo se mladi z iskrico v očeh!

Na okrogli mizi, ki je potekala v sklopu Informative 2017, so bili delodajalci enotnega mnenja, da jih delo z mladimi bogati. V njih vidijo svežo energijo, drugačna znanja in nove poglede na svet, ki lahko prispevajo k reševanju ključnih izzivov v spreminjajočem se gospodarstvu. Pričakujejo se velike spremembe na področju dela, zato se je na to smiselno dobro pripraviti....

Nova minimalna plača

Objavljena je nova minimalna plača...

Izplačilo preživninskega sklada v januarju

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.719 otrokom v skupni višini 315.610,09 EUR....

Prva Zadnja

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani