Vse novice

Objavljeni povzetki razvojne konference projekta Kompetenčni centri za razvoj kadrov in izobraževalcev odraslih

Vseživljenjsko učenje je ključ do uspeha, je bilo eno izmed sporočil razvojne konference, ki jo je sklad izvedel v aprilu v Portorožu. Glavni namen dogodka je bil izmenjati izkušnje, dobre prakse in potrebe med izvajalci programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) ter izvajalci programov za usposabljanje zaposlenih. ...

Izplačilo preživninskega sklada v maju

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.800 otrokom v skupni višini 314.280,87 EUR....

Odpiranje vlog – ŠIPK 2016 - 2018

Odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis - ŠIPK 2016 - 2018, ne bo javno....

Obravnava preživnin plačanih s strani preživninskega zavezanca zakonitemu zastopniku

Obvestilo zakonitim zastopnikom in preživninskim zavezancem...

Izplačilo preživninskega sklada v aprilu

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.748 otrokom v skupni višini 305.277,16 EUR....

Prva Zadnja

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani