Vse novice

Vlada imenovala Ireno Kuntarič Hribar na mesto direktorice Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije

Vlada je na včerajšnji seji izdala odločbo, s katero se Irena Kuntarič Hribar imenuje na mesto direktorice Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, za mandatno obdobje štirih let....

Izplačilo jamstvenega sklada v juliju

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 9 delavcem v skupni višini 23.786,23€....

Uspešno izvedeni delavnici za poročanje na projektu ŠIPK

V Mariboru in Ljubljani sta bili izvedeni delavnici, kjer smo koordinatorje in druge vključene osebe na projektih Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), seznanili z navodili in načinom poročanja....

Izplačilo preživninskega sklada v juniju

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.845 otrokom v skupni višini 330.941,29 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 86,07 EUR na otroka....

Vlada imenovala člane nadzornega sveta Sklada

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji za dobo štirih let imenovala člane nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije....

Prva Zadnja

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani