Vse novice

Združitev dveh javnih skladov v enega – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

S 1. 1. 2017 se bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki bo od pripojitve dalje uporabljal novo ime: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS....

New Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia

On 1 January 2017 Slovene Human Resources Development and Scholarship Fund will merge together with Public Guarantee, Maintenance and Disability Fund of the Republic of S ...

Scholarships for study of nationals of Western Balkan states in the Republic of Slovenia for the year 2017 (226. JR)

Scholarships for post-graduate (master or doctoral) studies are available to nationals of Western Balkans for study in the field of natural sciences, technology and medicine at higher education institutions in the Republic of Slovenia. ...

Scholarships for citizens of India for doctoral studies in the Republic of Slovenia (216. JR)

Scholarships for doctoral studies are available for up to 6 (six) nationals of India for doctoral studies at educational institutions in the Republic of Slovenia. ...

Scholarships for citizens of Georgia for study in the Republic of Slovenia based on development agrements in the year 2016 (222. JR)

Scholarships for postgraduate (master or doctorate studies) are available for up to 3 nationals of Georgia for studies at educational institutions in the Republic of Slovenia. Applicants need the nomination from home country to be eligible....

Prva Zadnja

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani