Seznam uradnih oseb


Na spodnji povezavi najdete seznam uradnih oseb, ki so pooblaščene za vodenje postopkov in odločanje v upravnih zadevah, ki sodijo na delovno področje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Seznam se redno posodablja.

SEZNAM URADNIH OSEB (10. 8. 2022)

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani