Izplačila sklada


Sklad zagotavlja izplačilo sredstev upravičencem na podlagi uveljavljanja določenih pravic. 

Gre za upravičence iz naslova pravic delavcev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti njihovega delodajalca ali izbrisa delodajalca iz sodnega registra. Prav tako upravičencem izplačuje nadomestila preživnin. 

Izplačuje tudi štipendije, in sicer se mesečne štipendije izplačujejo do 15. v mesecu, ostale pa, kot je predvideno za posamezno štipendijo. 

Nadomestilo preživnine: 15. 5. 2024

Pravice delavcev: 30. 4. 2024

Mesečne štipendije: do 15. v mesecu

Štipendije za deficitarne poklice: do 15. v mesecu

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani