Varstvo osebnih podatkov

Sklad v skladu z zakonodajo spoštuje in z vso skrbnostjo zagotavlja varstvo osebnih podatkov, s katerimi razpolaga.


Podatki o zavezancu:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska cesta 20,
1000 Ljubljana

Matična številka: 1198459000


Oseba, pooblaščena za varstvo osebnih podatkov:

Natalija Podlogar Mihelčič

Vodja sektorja I

Natalija.Podlogar-Mihelcic@sklad-kadri.si
01 434 15 22

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani