Pravice delavcev

Izplačila

Sklad zagotavlja izplačilo upravičencem najkasneje v 30 dneh po dokončnosti odločbe. 

Upravičenec se ima pravico na prejeto odločbo pritožiti. Pritožbeni rok je 15 dni od prejema odločbe.

O pritožbi odloča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štrukljeva cesta 44, Ljubljana. Rok za odločitev o pritožbi je dva meseca od dneva vložitve.

Pritožbo se naslovi na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pošlje pa se jo na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana. V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku je pritožbo možno podati pri skladu tudi ustno na zapisnik.

V sporih zoper odločbe ministrstva odloča pristojno delovno in socialno sodišče.

Transakcijski račun jamstvenega sklada je SI56 01100-6544954268.


Preverite datum naslednjega izplačila

Novice

Izplačila jamstvenega sklada v marcu

Sklad je danes, 31. 3. 2020, izplačal sredstva iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 20 upravičencem v skupni vrednosti 50.917,63 evrov. Naslednje izplačilo bo 30. ...

Obvestilo o izplačilih sklada

Obveščamo vas, da bodo izplačila sklada potekala nemoteno. Mesečne štipendije sklad izplačuje do 15. v mesecu, ostale pa kot je predvideno, nadomestila preživnin bodo izp ...

Izplačila jamstvenega sklada v februarju

Sklad je 28. 2. 2020 izplačal sredstva iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 54 upravičencem v skupni vrednosti 124.004,75 evrov. Naslednje izplačilo bo 31. 3. 202 ...

Izplačila jamstvenega sklada v januarju

Sklad je 31. 1. 2020 izplačal sredstva iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 113 upravičencem v skupni vrednosti 297.142,14 EUR. Naslednje izplačilo bo 28. 2. 2020 ...

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani