Vsebina delavnic

Prijave na jesenski cikel delavnic ZAVZETI ASI so zaprte. Ponovno jih odpremo spomladi 2022, ko bomo izvedli spomladanski cikel delavnic.


1. delavnica  

sreda, 15. september 2021
Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter starejši zaposleni
 • Seznanili se boste z zakonodajnopravnim okvirjem ukrepov, ki se nanašajo na starejše delavce.
 •  Predstavili vam bodo določbe zakonov, ki so z vidika delodajalcev relevantne pri upravljanju starejše delovne sile.
 • Pridobili boste osnovno poznavanje in razumevanje trga dela na področju demografije in staranja prebivalstva.
 • Na praktičnih primerih boste spoznali, kako lahko v podjetju prilagodite delo starejšim zaposlenim in zanje vpeljete ukrepe, ki bodo v skladu z zakonodajo.
2. delavnica

sreda, 22. september 2021
Dan navdihujočih dobrih praks
 • Spoznali  boste različne konkretne dobre prakse na področju starejših zaposlenih v podjetjih.
 • Med seboj boste delili izzive, s katerimi se srečujete pri razvoju novih praks na področju starejših zaposlenih in se učili od tistih, ki so naleteli na iste izzive.
 • Razumeli boste, zakaj je dobro in potrebno deliti dobre prakse.
 • Sodelovali boste v odprtem pogovoru o izzivih razvoja in vključevanja starejših zaposlenih.
 • Deležni boste Pitch perfect predstavitve, kjer bo predstavljen trening samozavestnega javnega nastopanja.
3. delavnica

torek, 28. september 2021
Promocija, odnos, zaznave in starejši zaposleni
 • Spoznali boste razvojno-psihološke zakonitosti staranja posameznika in družbeno-ekonomske posledice v družbi.
 • Sodelovali boste pri oblikovanju predlogov ukrepov za krepitev pozitivne miselnosti, povezane s staranjem v delovni organizaciji.
 • Razumeli boste vlogo starejših zaposlenih v vašem podjetju in spoznali načine, kako prepoznati in uporabiti njihove skrite potenciale.
4. delavnica

sreda, 6. oktober 2021
Strokovni in osebni razvoj starejših zaposlenih
 • Razumeli boste dejavnike, zaradi katerih je upravljanje starosti (age management) v podjetjih potrebno in koristno.
 • Seznanili se boste s pomembnimi dimenzijami upravljanja starosti (age management-a) znotraj podjetja (npr. zaposlovanje, karierni razvoj, prilagodljive oblike delovnega časa …).
 • Izvedeli boste, kaj so značilnosti uspešnih strategij upravljanja starejših zaposlenih in kako nadgraditi obstoječo strategijo.
 • Spoznali boste konkretne oblike in najpogostejše ukrepe za upravljanje starejših zaposlenih na področju prilagoditve dela, kadrovskih kompetenc in usposabljanj, medgeneracijskega povezovanja ter vključenosti in motiviranja.
5. delavnica

sreda, 13. oktober 2021
Zdravje, delovno okolje in starejši zaposleni
 • Seznanili se boste z osnovnimi fiziološkimi in psihološkimi spremembami pri staranju.
 • Spoznali boste načine, kako ohranjati delazmožnost in dobro počutje zaposlenih skozi  celotno trajanje njihove delovne dobe.
 • Spoznali boste metode za vzpostavljanje dobrih odnosov med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi.
 •  Spoznali boste konkretne primere, kako poskrbeti za boljše celotno počutje starejših zaposlenih.
6. delavnica

četrtek, 21. oktober 2021
Obvladovanje sprememb včeraj, danes, jutri in starejši zaposleni
 • Seznanili se boste s pomenom sprememb ter različnim odnosom starejših zaposlenih do njih.
 • Spoznali boste pomen vodenja sprememb (za starejše in s starejšimi zaposlenimi) in vodje kot nosilca – ambasadorja sprememb.
 • Ozavestili boste možne pasti in ovire pri vpeljevanju sprememb za starejše zaposlene ter možne rešitve zanje na nivoju vodstva.
 • Naučili se boste, kako načrtovati, vpeljati in interno komunicirati s starejšimi zaposlenimi o spremembah.
 • Spoznali se boste s ključnimi metodami in orodji za vodenje sprememb, kjer so vključeni starejši zaposleni.


Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani