Vsebina delavnic

Jesenski cikel delavnic ZAVZETI ASI bo potekal med 15. septembrom in 21. oktobrom 2021 v dvorcu Rakičan pri Murski Soboti. Prijave kmalu odpremo. Delavnice bodo izvedene ob upoštevanju varnostnih in preventivnih ukrepov, ki jih priporoča in nalaga NIJZ v želji po preprečevanju zmanjšanja možnosti okužbe z virusom Covid-19. Če se bo epidemiološka slika poslabšala in ukrepi zaostrili, bodo delavnice izvedene preko spleta.

Za udeležbo na delavnicah je obvezna PRIJAVA*, v okviru katere je treba odgovoriti na nekaj vprašanj. 

*Ker smo zaznali posamezne primere težav pri odpiranju prijavnice, vas v primeru kakršnih koli težav naprošamo, da nam pišite na asi@sklad-kadri.si in poslali vam bomo prijavnico.

Prijave sprejemamo do vključno 5. 9. 2021 oziroma do zapolnitve prostih mest.


1. delavnica  

sreda, 15. september 2021
Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter starejši zaposleni
 • Seznanili se boste z zakonodajnopravnim okvirjem ukrepov, ki se nanašajo na starejše delavce.
 •  Predstavili vam bodo določbe zakonov, ki so z vidika delodajalcev relevantne pri upravljanju starejše delovne sile.
 • Pridobili boste osnovno poznavanje in razumevanje trga dela na področju demografije in staranja prebivalstva.
 • Na praktičnih primerih boste spoznali, kako lahko v podjetju prilagodite delo starejšim zaposlenim in zanje vpeljete ukrepe, ki bodo v skladu z zakonodajo.
2. delavnica

sreda, 22. september 2021
Dan navdihujočih dobrih praks
 • Spoznali  boste različne konkretne dobre prakse na področju starejših zaposlenih v podjetjih.
 • Med seboj boste delili izzive, s katerimi se srečujete pri razvoju novih praks na področju starejših zaposlenih in se učili od tistih, ki so naleteli na iste izzive.
 • Razumeli boste, zakaj je dobro in potrebno deliti dobre prakse.
 • Sodelovali boste v odprtem pogovoru o izzivih razvoja in vključevanja starejših zaposlenih.
 • Deležni boste Pitch perfect predstavitve, kjer bo predstavljen trening samozavestnega javnega nastopanja.
3. delavnica

torek, 28. september 2021
Promocija, odnos, zaznave in starejši zaposleni
 • Spoznali boste razvojno-psihološke zakonitosti staranja posameznika in družbeno-ekonomske posledice v družbi.
 • Sodelovali boste pri oblikovanju predlogov ukrepov za krepitev pozitivne miselnosti, povezane s staranjem v delovni organizaciji.
 • Razumeli boste vlogo starejših zaposlenih v vašem podjetju in spoznali načine, kako prepoznati in uporabiti njihove skrite potenciale.
4. delavnica

sreda, 06. oktober 2021
Strokovni in osebni razvoj starejših zaposlenih
 • Razumeli boste dejavnike, zaradi katerih je upravljanje starosti (age management) v podjetjih potrebno in koristno.
 • Seznanili se boste s pomembnimi dimenzijami upravljanja starosti (age management-a) znotraj podjetja (npr. zaposlovanje, karierni razvoj, prilagodljive oblike delovnega časa …).
 • Izvedeli boste, kaj so značilnosti uspešnih strategij upravljanja starejših zaposlenih in kako nadgraditi obstoječo strategijo.
 • Spoznali boste konkretne oblike in najpogostejše ukrepe za upravljanje starejših zaposlenih na področju prilagoditve dela, kadrovskih kompetenc in usposabljanj, medgeneracijskega povezovanja ter vključenosti in motiviranja.
5. delavnica

sreda, 13. oktober 2021
Zdravje, delovno okolje in starejši zaposleni
 • Seznanili se boste z osnovnimi fiziološkimi in psihološkimi spremembami pri staranju.
 • Spoznali boste načine, kako ohranjati delazmožnost in dobro počutje zaposlenih skozi  celotno trajanje njihove delovne dobe.
 • Spoznali boste metode za vzpostavljanje dobrih odnosov med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi.
 •  Spoznali boste konkretne primere, kako poskrbeti za boljše celotno počutje starejših zaposlenih.
6. delavnica

četrtek, 21. oktober 2021
Spremembe in prenos naučenega v prakso ter starejši zaposleni
 • Seznanili se boste s pomenom sprememb ter različnim odnosom starejših zaposlenih do njih.
 • Spoznali boste pomen vodenja sprememb (za starejše in s starejšimi zaposlenimi) in vodje kot nosilca – ambasadorja sprememb.
 • Ozavestili boste možne pasti in ovire pri vpeljevanju sprememb za starejše zaposlene ter možne rešitve zanje na nivoju vodstva.
 • Naučili se boste, kako načrtovati, vpeljati in interno komunicirati s starejšimi zaposlenimi o spremembah.
 • Spoznali se boste s ključnimi metodami in orodji za vodenje sprememb, kjer so vključeni starejši zaposleni.


Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani