Organi sklada

DIREKTORICA

  • Irena Kuntarič Hribar


NADZORNI SVET

  • Andrej Verhovnik Marovšek, predstavnik ministrstva, pristojnega za finance; predsednik nadzornega sveta
  • mag. Klemen Gruden, predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; namestnik predsednika nadzornega sveta
  • mag. Igor Klinar, predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Tina Smonkar, predstavnica Študentske organizacije Slovenije
  • mag. David Klarič, predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
  • Damjan Volf, predstavnik sindikalnih zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje države na predlog Ekonomsko-socialnega sveta
  • Barbara Krajnc, predstavnica delodajalskih združenj, reprezentativnih za območje države na predlog Ekonomsko-socialnega sveta


ORGANIZACIJSKA SHEMA SKLADAKontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani