Informacije za udeležence


Podrobnejše informacije za udeležence:

  • zaradi narave delavnic je posamezen cikel omejen na največ 30 udeležencev*;
  • delavnice bodo potekale enkrat tedensko predvidoma med 9:00 in 14:30, s krajšimi odmori in daljšim odmorom za kosilo;
  • pričakuje se, da se vsi udeleženci udeležijo vseh modulov – delavnic (minimalni pogoj za pridobitev priznanja »Glasnik razvoja starejših zaposlenih« je vsaj 75-odstotna prisotnost);
  • po zaključenem ciklu bodo zaradi možnosti evalvacije izvedenih aktivnosti projekta ASI udeleženci naprošeni za povratno informacijo (anketa in intervju).

*Ker je število udeležencev omejeno na 30, si sklad v primeru prevelikega števila prijav pridržuje pravico, da med prijavljenimi izbere tistih 30 kandidatov, za katere bo na podlagi prijav ocenil, da bodo s pridobljenimi znanji največ prispevali k razvoju starejših zaposlenih v svojih organizacijah.

Vsak modul (delavnica) je zasnovan tako, da vsebuje tudi praktični del, udeleženci pa bodo, da bi svoje znanje poglobili in utrdili, v okviru vsake delavnice pripravili tudi krajši prispevek/nalogo. 

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani