Prometej

Celotni naslov projekta: Prenos in implementacija dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z namenom vzpostavljanja organizacijske strukture in kulture podjetij, ki temelji na enakosti spolov. 

Sklad od leta 2022 do 2024 sodeloval v projektu Prometej, katerega namen je bil opolnomočene zaposlenih z ukrepi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Cilj projekta je bilo opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi za različne ravni delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah. 

Projekt je razvil in krepil:

 • kombiniran celostni izobraževalni pristop (delavnice, predavanja, svetovanja), s katerimi je delodajalcem in zaposlenim omogočen nabor ukrepov in orodij za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 • razumevanje in obravnavanje dela na domu kot svojevrstnega izziva za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 • kompetence delodajalcev in zaposlenih na individualni ravni prek razvitega izobraževalnega programa za raznolike profile;
 • večstopenjsko mentorsko shemo, ki je ciljno skupino opremila z znanji za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 • digitalno orodje za prenos znanja onkraj konzorcijskega partnerstva.

Vloga sklada v projektu je bila evalvacija o učinkovitosti projekta ter priprava predlogov izboljšav za prihodnje. Projekt Prometej je uspešno dosegel svoj osrednji cilj opolnomočenja zaposlenih žensk in moških z uvajanjem učinkovitih ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Prilagoditev ukrepov različnim ravnem delovnih mest je omogočila široko vključitev organizacij v konzorcij, kar je prispevalo k celovitemu izboljšanju delovnega okolja. Fleksibilni delovni čas, jasna komunikacija in podpora vodstva so bili ključni dejavniki za uspeh projekta. Interaktivni pristopi, kot so delavnice in coaching, so se izkazali za zelo učinkovite.

Predlagane nadgradnje, kot so razširitev izobraževalnih programov, digitalizacija vsebin, vzpostavitev mreže mentorjev, redna evalvacija ukrepov in povečanje osveščenosti, bodo še naprej krepile podporo zaposlenim in delodajalcem. Tako bomo zagotavljali boljšo kakovost življenja za zaposlene ter povečali produktivnost in uspešnost na delovnem mestu.Nosilec projekta: Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija

Ostali partnerji v projektu:

 • IPES – Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (Slovenija);
 • Merkur trgovina d. o. o. (Slovenija);
 • Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d. o. o. (Slovenija);
 • Knauf Insulation d. o. o. Škofja Loka (Slovenija);
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Slovenija);
 • A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. (Slovenija);
 • Norges Automobil-Forbund The Norwegian Automobile Foundation (Norveška);
 • AMZS, d. d. (Slovenija);
 • Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo (Slovenija)


Trajanje projekta: 1. 7. 2022 – 30. 4. 2024

Projekt Prometej je bil javnosti predstavljen preko razprave na temo psihološke varnosti. Celoten posnetek si lahko ogledate na spodnji povezavi.


Projekt PROMETEJ je financirala Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.


Novice

Uspešen zaključek projekta Prometej

Na voljo je evalvacija dvoletnega projekta Prometej, kjer je kot partner sodeloval tudi sklad. Projekt Prometej je s svojim celovitim pristopom k usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter krepitvi organizacijske kulture dosegel pomembne rezultate. Vabljeni k ogledu celotnega poročila....

Različne oblike dela – priložnosti in izzivi

V današnjem hitrem delovnem okolju se pojavlja vse več različnih možnosti dela, ki gredo onkraj tradicionalnega koncepta pisarniškega delovnega prostora. Te raznolike možnosti omogočajo delavcem prilagodljivost in možnost izbire delovnega okolja, ki najbolje ustreza njihovim potrebam in življenjskemu slogu. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj najbolj priljubljenih možnosti ter se dotaknili njihovih priložnosti in izzivov....

Prožnost delovnega časa: Krepitev moči sodobne delovne sile

V okviru projektnega partnerstva Prometej, katerega glavni cilj je opolnomočenje zaposlenih s preizkušenimi ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, smo temeljito raziskali tematike, ki imajo ključen vpliv na delo in dobro počutje zaposlenih v današnjem delovnem okolju....

Ugotovite svojo raven stresa na delovnem mestu!

Se vam zdi, da ste pod stresom ? Se soočate s preveliko količino obveznosti tako v zasebnem kot poslovnem okolju? Ugotovite svojo raven stresa na delovnem mestu s pomočjo testa, ki je nastal v okviru projekta Prometej....

Katalog izobraževanj za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

V okviru projekta Prometej, katerega partner je tudi sklad, je nastal nov katalog izobraževalnih modulov, ki podjetjem pomaga pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani