Osebna izkaznica

Ime Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Sedež Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
Telefon +386 (0)1 434 10 81
Faks +386 (0)1 434 58 99
E-naslov info@sklad-kadri.si
Spletna stran www.srips-rs.si
Pravna oblika javni sklad
Matična številka 1198459000
Davčna številka 86279670
Številka podračuna pri UJP 01100 - 6000054149 (štipendije)
01100 - 6950264112 (delovanje)
01100 - 6000063752 (ESI)
01100 - 6544955820 (preživnine)
01100 - 6544954268 (jamstveni sklad)
01100 - 6000042024 (dejavnost, namenjena invalidom)
01100 - 6000055119 (mednarodna izterjava preživnin)
Namensko premoženje 12,445.318,16 EUR
Sklad je posredni proračunski uporabnik.
Organi sklada Nadzorni svet in enočlanska uprava - direktor
Število zaposlenih (1. januar 2021) 58
Število zaposlenih na projektih, sofinanciranih iz evropske kohezijske politike (1. januar 2021) 46
Število zaposlenih na posebnih projektih (1. januar 2021) 1
Direktorica Irena Kuntarič Hribar


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani