Nadaljnje prejemanje

Štipendisti morajo za nadaljnje prejemanje štipendije vsako leto najkasneje zadnji dan tekočega študijskega leta, torej najkasneje do 30. septembra, vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije in se vpisati v višji letnik istega izobraževalnega programa.

Vloga za nadaljnje prejemanje *

Če štipendist ne zaključi letnika, za katerega je prejemal štipendijo, oziroma ne izkaže izpolnjevanja pogojev za vpis v višji letnik izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje največ eno študijsko leto. Če štipendist po preteku mirovanja izkaže zaključek letnika oziroma vpis v višji letnik, se ob izpolnjevanju ostalih pogojev štipendiranje nadaljuje, v nasprotnem primeru pa štipendijsko razmerje preneha, štipendist pa je dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil.

* Vloga je objavljena kot stisnjena zip datoteka. Prenesite jo na svoj računalnik in vsebino razširite (ekstrahirate). Na računalniku je potrebno imeti nameščeno zadnjo verzijo Adobe Reader - http://get.adobe.com/si/reader/


Nadaljnje prejemanje za štipendiste, ki so štipendijo pridobili pred šolskim/študijskim letom 2013/2014

Informacije spodaj veljajo le za tiste štipendiste, ki so štipendijo pridobili pred oziroma vključno s šolskim/študijskim letom 2013/2014.

Vloge za nadaljnje prejemanje štipendistov, ki so prejeli štipendijo pred šolskim/študijskim letom 2013/2014, se obravnavajo po določbah starega zakona (ZŠtip) vse do zaključka njihovega izobraževalnega programa na trenutni stopnji. Sklad vsako leto v mesecu avgustu objavi javni razpis, kjer je tudi objavljena vloga za nadaljnje prejemanje in določen rok za oddajo le-te.

Do nadaljnjega prejemanja je upravičen štipendist, ki je vpisan v višji letnik istega izobraževalnega programa. 

Ti štipendisti bodo do konca trenutnega izobraževalnega programa prejemali štipendijo v višini, kot jo določa stari zakon, kar vključuje tudi dodatke in njihovo višino. Mesečna osnovna štipendija za te štipendiste znaša 150 EUR, k osnovni štipendiji pa se lahko dodelijo še dodatki, kot jih določa javni razpis. 

Če štipendist ne zaključi letnika, za katerega je prejemal štipendijo, oziroma ne izkaže izpolnjevanja pogojev za vpis v višji letnik izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje največ eno študijsko leto. Če štipendist po preteku mirovanja izkaže zaključek letnika oziroma vpis v višji letnik, se ob izpolnjevanju ostalih pogojev štipendiranje nadaljuje, v nasprotnem primeru pa štipendijsko razmerje preneha, štipendist pa je dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani