Nadaljnje prejemanje

Štipendisti morajo za nadaljnje prejemanje štipendije vsako leto najkasneje zadnji dan tekočega študijskega leta, torej najkasneje do 30. septembra, vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije in se vpisati v višji letnik istega izobraževalnega programa.

Vloga za nadaljnje prejemanje 2021.zip *

Če štipendist ne zaključi letnika, za katerega je prejemal štipendijo, oziroma ne izkaže izpolnjevanja pogojev za vpis v višji letnik izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje največ eno študijsko leto. Če štipendist po preteku mirovanja izkaže zaključek letnika oziroma vpis v višji letnik, se ob izpolnjevanju ostalih pogojev štipendiranje nadaljuje, v nasprotnem primeru pa štipendijsko razmerje preneha, štipendist pa je dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil.

* Vloga je objavljena kot stisnjena zip datoteka. Prenesite jo na svoj računalnik in vsebino razširite (ekstrahirate). Na računalniku je potrebno imeti nameščeno zadnjo verzijo Adobe Reader - http://get.adobe.com/si/reader/

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani