Nadaljnje prejemanje - ZŠtip

Nadaljnje prejemanje pred oziroma vključno s študijskim letom 2013/2014.

VLOGA

Vloge štipendistov za nadaljnje prejemanje štipendistov, ki so prejeli štipendijo pred  in  v študijskem letu 2013/2014, se obravnavajo po določbah ZŠtip vse do zaključka njihovega izobraževalnega programa za katerega so prejeli Zoisovo štipendijo. 

Rok za oddajo vloge je za študente 8. oktober 2021. Več informacij najdete v razpisni dokumentaciji

Več informacij o nadaljnjem prejemanju 

Do nadaljnjega prejemanja je upravičen štipendist, ki izkazuje izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev: 

  • povprečna ocena - dijaki najmanj 4,10, študenti najmanj 8,50 ali 
  • uvrstitev med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa ali 
  • izkazan ustrezen izjemni dosežek.

Ti štipendisti bodo do konca trenutnega izobraževalnega programa prejemali Zoisovo štipendijo v višini, kot jo določa ZŠtip, kar vključuje tudi dodatke in njihovo višino. Mesečna osnovna Zoisova štipendija za te štipendiste znaša 67,64 EUR za dijake in 104,22 EUR za študente oziroma v primeru izobraževanja v tujini 135,27 EUR za dijake in 208,45 EUR za študente. 

K osnovni Zoisovi štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki: 

  • za vrsto in področje izobraževanja v višini 31,04 EUR; 
  • za učni oziroma študijski uspeh v višini 21,05 EUR za dijake s povprečno oceno od 4,10 do vključno 4,49 oziroma za študente s povprečno oceno od 8,50 do vključno 8,99 oziroma v višini 38,81 EUR za dijake s povprečno oceno 4,50 ali več oziroma za študente s povprečno oceno 9,00 ali več; 
  • za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 87,58 EUR; 
  • za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 52,11 EUR.


ZAKONODAJA, ki se se uporablja za Zoisove štipendije, dodeljene v šolskem/študijskem letu 2013/2014 ali prej, in sicer do zaključka trenutnega izobraževalnega programa:


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani